Aito Säästöpankki ja Ylihärmän Säästöpankki yhdistyvät 1.6.2022: Tulevaisuuden pankkia lähdetään rakentamaan uudelleenorganisoitumalla

Aito Säästöpankki ja Ylihärmän Säästöpankki lähtevät rakentamaan kesäkuun alussa yhdistymisen tuloksena syntyvää tulevaisuuden Aito Säästöpankkia organisaatiomuutoksen kautta. Yhdistyminen edellyttää organisaation uudistamisen päällekkäisten toimintojen osalta sekä resurssien uudelleenkohdistamisen muuttuneen toimintaympäristön johdosta. Mahdollistaakseen uuden organisaation rakentamisen ja taatakseen kilpailukykyisen, laadukkaan ja ketterän palvelun sekä eri liiketoiminta-alueiden yhteistyön kehittämisen, Aito Säästöpankki ja Ylihärmän Säästöpankki aloittavat toimintansa uudelleenorgansointiin tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut. Samalla varaudutaan myös vallitsevan geopoliittisen tilanteen pitkittymiseen sekä sen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin.

Säästöpankin brändikuva

Aito Säästöpankki ja Ylihärmän Säästöpankki aloittavat tiistaina 26.4.2022 yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteena ovat taloudelliset, tuotannolliset ja toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät syyt. Neuvottelukutsuja on annettu kolme; kutsut koskevat Aito Säästöpankin paikallisjohtajia, Aito Säästöpankin paikallistiimejä, varainhoitotiimiä ja yrityspankin säästöpankkiireja sekä Ylihärmän Säästöpankin henkilöstöä.

Päällekkäisyyksien purkua, kilpailuetua ja varautumista

- Organisaation uudelleenjärjestelyn avulla puramme päällekkäisyyksiä. Jaamme tehtävät ja kohdennamme resurssit niin, että ne kohtaavat uudessa Aito Säästöpankissa saumattomasti yli eri liiketoiminta-alueiden, asiakkaiden parhaaksi. Luomme organisaation, joka pystyy reagoimaan innovatiivisesti ja ketterästi asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Rakennamme kilpailuetua, Säästöpankkikokemusta, joka yhdistää henkilökohtaiset ja digitaaliset palvelut sekä talouden valmennuksen ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, kuvailee Aito Säästöpankin toimitusjohtajana myös yhdistymisen jälkeen jatkava Pirkko Ahonen.

Myös vallitseva geopoliittinen epävarmuus ja sen mahdollinen pitkittyminen edellyttää pankilta varautumista talouskasvun hidastumiseen ja kysynnän laskuun.

- Kiihtyvä inflaatio, korkojen nousu ja vallitseva geopoliittinen tilanne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen sekä yritysten investointihalukkuuteen ja -kykyyn. Isojen hankintojen ja investointien harkinta-ajat pitenevät ja tätä kautta luotonannon kysyntä todennäköisesti pienenee, Ahonen toteaa.

Huippuosaajia ja investointeja palvelujen kehittämiseen

Aito Säästöpankki ja Ylihärmän Säästöpankki arvioivat parhaillaan yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutusta ja selvittävät mahdollisuutta tarjota osalle henkilökunnasta sijoittumista muihin tehtäviin. Yhteistoimintamenettelyllä voi olla vaikutuksia henkilöstömäärään ja konttoriverkostoon.

- Toimimme jatkossakin paikallisesti ja suurella sydämellä Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Uudelleenorganisoitumalla kokoamme uudistumiskykyisen, tehokkaan ja yhtenäisen, alan huippuosaajista koostuvan joukon asiakkaidemme taloutta valmentamaan sekä mahdollistamme tulevaisuuden investoinnit palvelujen kehittämiseen. Näin asiakkaan on vaivatonta asioida kanssamme - kanavasta, ajasta ja paikasta riippumatta, Ahonen päättää.

Lisätietoja:

Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | 050 407 0334 | @PankkiPirkko

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista