Aito Säästöpankki ja LähiTapiola Pirkanmaa yhteistyöhön yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden osalta

Elämänturvayhtiö LähiTapiola Pirkanmaa ja Aito Säästöpankki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka täydentää merkittävästi molempien yhtiöiden yritysasiakkaille tarjoamia palveluita. Aito Säästöpankkia ja LähiTapiola Pirkanmaata yhdistävät paikallisuuden ohella korkea asiakastyytyväisyys sekä samankaltainen arvopohja.

Aito Säästöpankki ja LähiTapiola Pirkanmaa ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on palvella yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin pankki- ja vakuutuspalveluissa. Samalla parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla entistä monipuolisempia ratkaisuja alueen yritysten sekä maa- ja metsätalousyrittäjien tarpeisiin.

- Nyt solmittavalla yhteistyöllä Aito Säästöpankin kanssa pystymme täydentämään palveluitamme kattamaan laajemmin asiakkaidemme paikallisia tarpeita paikallisen pankkitoimijan kanssa. Yhteistyö täydentää merkittävästi yrityksille ja maatalousyrittäjille tarjottavia talouden palveluita niin maksuliikkeen kuin rahoituksen osalta, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Pentti Kuusela.

- LähiTapiola Pirkanmaan kanssa tehtävän yhteistyön kautta yritys- ja maatalousasiakkaamme saavat turvattua laajemmin taloudelliset ja toimintaan liittyvät riskinsä. Olemme iloisia, että pystymme tarjoamaan tämän lisäarvon asiakkaillemme nimenomaan paikallisen kumppanin kautta, kertoo Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.

Vahvuuksina korkea asiakastyytyväisyys ja yhteinen arvopohja

Säästöpankkiryhmä ja LähiTapiola ovat molemmat tunnettuja korkeasta asiakastyytyväisyydestään. Säästöpankki oli tämän vuoden EPSI Ratingin vuosittaisessa pankki- ja rahoitusalan asiakastyytyväisyystutkimuksessa alan kärkijoukoissa. Yritysasiakkaille tehtävässä tutkimuksessa Säästöpankkiryhmä oli mukana ensimmäistä kertaa ja nousi heti hopeasijalle. Sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kyselyissä Säästöpankkiryhmä sai parhaat pisteet, kun vertailtiin kokonaistyytyväisyyttä.

Juuri valmistuneen EPSI Ratingin vuosittaisessa vakuutusalan asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan LähiTapiolan henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on suurista yhtiöistä korkein. Vastausten perusteella LähiTapiola täyttää kilpailijoita paremmin asiakkaiden kaikki odotukset ja menestyy koko toimialaa paremmin niin imagon, odotuksien, palvelulaadun, asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden sekä rahalle vastinetta -ulottuvuuksien kohdalla. Yritysasiakkaiden kohdalla LähiTapiola menestyy koko toimialaan nähden erittäin hyvin jokaisella tutkitulla osa-alueella: imagossa, odotuksissa, tuotelaadussa, palvelulaadussa, vastinetta rahalle, asiakastyytyväisyydessä sekä asiakasuskollisuudessa. Erot toimialaan nähden ovat merkittävät. Yritysasiakkaat ovat myös tyytyväisiä LähiTapiolan korvauskäsittelyn tasoon.

- Säästöpankkiryhmällä ja LähiTapiolalla on samankaltainen arvopohja ja missio asiakkaiden parhaaksi toimimisesta. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä tiivistämään alueellista yhteistyötä säästöpankkien ja LähiTapiolan alueyhtiöiden kesken - aidosti asiakkaidemme parhaaksi, toteaa Ahonen.

Yhteistyötä laajennettu kuluvan vuoden aikana

Säästöpankki ja LähiTapiola ovat viemässä yhteistyötään uusille alueille myös valtakunnallisesti kuluvan vuoden aikana, liittyen muun muassa yhteistyön laajentamiseen yritysrahoituksessa.

- Toivottavasti nyt syntyneet alueelliset yhteistyösopimukset saavat jatkoa. On erinomaista, että jo tässä vaiheessa seitsemän säästöpankkia ja viisi LähiTapiolan alueyhtiötä ovat solmineet yhteistyösopimuksen kuten mekin. Yhdessä tahdomme luoda suomalaisille yrityksille entistäkin paremman palvelukokonaisuuden, Kuusela sanoo.

Lisätietoja:

Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | pirkko.ahonen@saastopankki.fi| 050 407 0334 | @PankkiPirkko

Pentti Kuusela | toimitusjohtaja | LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 044 063 2342| pentti.kuusela@lahitapiola.fi

 

LähiTapiola Pirkanmaa on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiö, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. www.lahitapiola.fi

Aito Säästöpankki toimii Pirkanmaan talousalueella palvellen asiakkaitaan 14 konttorissa 10 kunnan alueella. Kuulumme Säästöpankkiryhmään yhdessä 23 muun paikallisen säästöpankin kanssa. Edistämme yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. www.saastopankki.fi/aito

Alueellisen yhteistyösopimuksen ovat tehneet tällä hetkellä seuraavat Säästöpankit ja LähiTapiolan alueyhtiöt: Aito Säästöpankki, Helmi Säästöpankki, Lammin Säästöpankki, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Myrskylän Säästöpankki, Someron Säästöpankki ja Sysmän Säästöpankki sekä LähiTapiola Etelä, LähiTapiola Loimi-Häme, LähiTapiola Pirkanmaa, LähiTapiola Vellamo ja LähiTapiola Uusimaa.

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Ajankohtaista