Tiedote: Aito Säästöpankki sopeuttaa osaamisen johtamistaan vastaamaan toimialan vaateita

Asiakkaiden odotukset ja käyttäytyminen sekä ulkoiset vaateet pankkien toiminnan sujuvuuden, nopeuden sekä henkilökunnan osaamistason suhteen ovat muuttuneet viime vuosina rajusti. Vastatakseen näihin muutoksiin sekä taatakseen kilpailukykynsä ja henkilökohtaisen palvelunsa korkean tason myös jatkossa, Aito Säästöpankki aloittaa toimintansa uudelleen organsointiin tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut eivät vaikuta konttoreiden määrään tai palveluihin.

Aito Säästöpankki aloittaa maanantaina 12.11. yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat konttoreiden pankinjohtajia. Neuvottelujen perusteena ovat taloudelliset, tuotannolliset ja mahdolliset toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät syyt ja niiden piirissä on kymmenen pankinjohtajaa. Samaan aikaan käynnistetään myös muuta pankin henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joilla ei ole henkilöstöä vähentävää tai konttoriverkostoa supistavaa vaikutusta. Pankin muuta henkilökuntaa koskevilla neuvotteluilla pyritään sujuvoittamaan töiden järjestelyä ja yleisiä käytäntöjä niin, että pankki pystyy vastaamaan asiakkaiden toiveisiin muun muassa laajempien ilta-aukioloaikojen suhteen.

Pankkimme nykyinen organisaatiorakenne ja konttoreiden pankinjohtajien toimenkuvat eivät kaikilta osin ole linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa eivätkä vastaa tulevaisuuden tarpeita. Käynnistämällä yhteistoimintaneuvottelut pyrimme tarjoamaan asiakkaiden kanssa työskenteleville säästöpankkiireillemme heidän osaamisensa kehittämistä aiempaa paremmin tukevan johtajuuden mallin. Tätä kautta varmistamme kilpailukykymme myös jatkossa”, kertoo Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.

Finanssiala on murroksessa, ja muun muassa lisääntyvä sääntely aiheuttaa osaamisvaateiden lisääntymistä varsinkin asiakasrajapinnassa työskentelevien osalta.

”Hyvää asiakaskokemusta ei kuitenkaan luoda pelkän tiedon avulla, vaan entistä enemmän tarvitaan sparrausta myös asiakkaan kohtaamiseen, hänen henkilökohtaisten toiveidensa huomioimiseen ja asiakkaan tarpeisiin vastaavan ratkaisuehdotuksen luomiseen. Emme tahdo tarjota asiakkaillemme pelkkää asuntolainaa, vaan kokonaisvaltaista talouden valmennusta”, toteaa Ahonen.

Ei vaikutusta konttoriverkostoon tai sen kattavuuteen

Yhteistoimintaneuvottelujen on tarkoitus kohdentaa pankin sisäiset resurssit entistä paremmin ja vastata näin esimerkiksi asiakkaiden toiveisiin neuvontapalvelujen laajemman ilta-aukiolon suhteen. Neuvotteluiden tuloksena ei tulla supistamaan konttoriverkostoa ja myös kassapalvelut säilyvät kaikilla konttoripaikkakunnilla, pois lukien vajaa kaksi vuotta sitten avatussa Lempäälän konttorissa, missä kassapalveluja ei ole ollut tähänkään asti.

”Meillä on jatkossakin Pirkanmaan laajin konttoriverkosto. Yhdessä osaavan henkilökuntamme kanssa tahdomme yhdistää digitaalisen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun Suomen parhaaksi asiakaskokemukseksi, säästöpankkikokemukseksi”, kertoo Ahonen.

Aito Säästöpankki arvioi parhaillaan yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutusta ja selvittää mahdollisuutta tarjota osalle pankinjohtajista sijoittumista muihin tehtäviin kehittyvässä organisaatiossa. Neuvotteluilla voi olla vaikutusta konttorien pankinjohtajien nykyiseen määrään. Neuvottelut päättyvät 25.11.

Lisätietoja:

Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | 050 407 0334 | @PankkiPirkko

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista