Aito Säästöpankin ja Huittisten Säästöpankin yhdistyminen etenee

Huittisten Säästöpankin isännistö hyväksyi Huittisten Säästöpankin liikkeenluovutuksen Aito Säästöpankille kokouksessaan 5.3. Suunnitelman mukaan Aito Säästöpankin ja Huittisten Säästöpankin yhdistyminen astuu voimaan 1.6.2020. Yhdistymisen myötä pankki panostaa entistä voimakkaammin henkilökohtaisen ja digitaalisen asiakaskohtaamisen kehittämiseen, vahvistaen samalla asemaansa yhtenä Satakunnan ja Pirkanmaan alueen johtavana pankkipalvelujen tarjoajana.

- Tahdomme vaalia juuriamme ja molempien pankkien pitkää, arvokasta paikallishistoriaa. Panostamalla tulevaisuuteen varmistamme, että säästöpankin lippu liehuu myös jatkossa koko toimialueellamme. Asiakkaat tahtovat entistä parempia digitaalisia palveluja ja merkityksellisempiä asiakaskohtaamisia kasvotusten säästöpankkiiriemme kanssa, esimerkiksi sijoituksista, asuntolainasta tai yrittäjien ja maatalousyrittäjien asioista neuvoteltaessa. Vastaamme tähän tahtoon kehittämällä palvelujamme ja asiantuntijuuttamme sekä kasvattamalla rahoitusmahdollisuuksiamme - yhdessä paikallisten kumppanien kanssa, kertoo Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.

Yhdistymisen myötä Huittisten Säästöpankin nimi muuttuu Aito Säästöpankiksi. Huittisten Säästöpankin asiakkaat jatkavat Aito Säästöpankin asiakkaina ja asiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan. Aito Säästöpankin toimitusjohtajana jatkaa Pirkko Ahonen ja toimitusjohtajan varana toimii Toivo Alarautalahti. Aito Säästöpankin hallituksen puheenjohtajaksi tulee Pauli Kurunmäki.

Yhdistymisen jälkeen Aito Säästöpankki Oy:n omistavat Huittisten, Ikaalisten ja Luopioisten Säästöpankkisäätiöt, ja Huittisten Säästöpankkisäätiöstä tulee Aito Säästöpankki Oy:n suurin osakkeenomistaja.

- Tahdomme edistää toimialueemme ja sen asukkaiden taloudellista hyvinvointia. Pankkimme menestyksestä hyötyy koko toimialue, sillä omistajasäätiömme jakavat vuosittain osan voittovaroistamme saamastaan osingosta eteenpäin avustuksina ja apurahoina, ympäröivän yhteisön hyvinvointia edistämään. Tuemme edelleen myös paikallisia urheilijalupauksia sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa, Ahonen iloitsee.

Yhdistymisen jälkeen henkilö-, varallisuudenhoidon-, yritys- ja maatalousasiakkaita sekä lainopillisia palveluita tarvitsevia asiakkaita palvelevat pankin yli 100 asiantuntijaa Satakunnan ja Pirkanmaan alueella.

- Palvelemme entistäkin suuremmalla sydämellä. Olemme paikallinen, turvallinen, asiantunteva ja asiakkaiden saatavilla, Ahonen päättää.

Lisätietoja

Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 407 0334 | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | @PankkiPirkkoTäältä löydät tietoa yhdistymisen etenemisestä ja sen vaikutuksista palveluihin.

 

Merger between Huittisten Säästöpankki and Aito Säästöpankki is nearing completion 

The trustees of Huittisten Säästöpankki met on 5 March 2020 and approved the transfer of the business to Aito Säästöpankki. The merger with Aito Säästöpankki and Huittisten Säästöpankki will come into effect on 1 June 2020. Through the merger, the bank will dedicate more resources to the development of face-to-face and digital customer service applications, and strengthen its position as one of the leading providers of banking services in the Satakunta and Pirkanmaa regions.

"We want to look after our roots and cherish the long and respectable local heritage that both banks have gained over the years. By investing in our future we want to make sure that the savings bank flag will fly high in our area for years to come. Our customers expect better digital services and more meaningful face-to-face communications with our savings bankers when discussing services in the field of investments, mortgages and business and agricultural provision. We want to respond to our customers' needs by developing our services and expertise, and by increasing our own investment abilities - together with our local partners", said the managing director of Aito Säästöpankki, Pirkko Ahonen.

The merger will bring a change of name from Huittisten Säästöpankki to Aito Säästöpankki. All former Huittisten Säästöpankki customers will transfer to Aito Säästöpankki and all of their services will remain the same. Aito Säästöpankki will continue to be lead by managing director Pirkko Ahonen with Toivo Alarautalahti as her deputy. Pauli Kurunmäki will chair the Aito Säästöpankki board of directors.

After the merger, Aito Säästöpankki Oy (Ltd) will be owned by the savings bank foundations of Huittinen, Ikaalinen and Luopioinen, while the Huittinen savings bank foundation will become its biggest shareowner.

"We want to increase the financial wellbeing of our region and its residents. The success of our bank will benefit the entire region, because the bank's owners – the saving banks' foundations – distribute part of our profits annually as grants and scholarships, which support the wellbeing of the surrounding community. We also sponsor our local sporting talents as well as youth and children's activities", said Ahonen.

After the merger, the customers' personal, business, investment, agricultural and legal services will be provided by over one hundred banking specialists in the Satakunta and Pirkanmaa regions.

"Our services will be provided with even more heart and dedication than before. We are local, safe, professional and available to our customers", concluded Ahonen.


Further information

Pirkko Ahonen
Managing director
Aito Säästöpankki
p. 050 407 0334
pirkko.ahonen@saastopankki.fi
@PankkiPirkko

 

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Aito Säästöpankki

Ajankohtaista