Länsi-Uudenmaan Säästöpankin puolivuosikatsaus 30.6.2019 - Sääntely työllistää

Pankkisääntely on tehty tarpeeseen ja sääntelyllä on perusteensa mutta johtaako sääntelykokonaisuus toivottuihin lopputulemiin, pohdiskelee Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Jukka Suominen. Ja löytyykö sääntelylle aina riittävästi ymmärrystä asiakkailta ja toimihenkilöiltä?

Lievästi haasteellisia tilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun seitsemänkymmentä vuotta samassa pankissa säännöllisesti asioineelta ja toimihenkilöiden hyvin tuntevalta asiakkaalta vaaditaan passia tai henkilöllisyystodistusta tunnistamiseen. Tai pankissa kysytään muutaman vuoden välein asiakkaalta pankkiasiointiin liittyviä hieman henkilökohtaiseksi koettuja tietoja. Jotta tehty työ saadaan näkyväksi, niin kaikki tietysti vielä dokumentoidaan pankin arkistoihin. Tämä kaikki tehdään sääntelyn vaatimuksista ja ”ilmaispalveluna”, jonka kulut täytyy kattaa muulla pankkitoiminnalla. 

Tällä hetkellä pankeissa orientoidutaan uuteen kuluttajaluottosääntelyyn; kolmen sadan euron vakuudettomia pikavippejä koskee sama lainsäädäntö kuin 30.000 euron vakuudellisia autolainoja.  Uusi lakiin perustuva hintasäännöstely ei välttämättä toimi kaikilta osin kuluttajan eduksi ja tullee jollain aikavälillä nostamaan kuluttajaluottojen korkoja, ennustaa Suominen.

Asiakkaalle näkymätöntä työtä tehdään jatkuvasti erilaisissa viranomaisraportointi-järjestelmien  muutoksissa. Kun esimerkiksi pankkien vakavaraisuusvaatimuksia tai maksuvalmiusvaatimuksia muutetaan perusteiltaan, niin seurantaa ja raportointia ei vanhoilla järjestelmillä tehdä.

Peruspankkitoiminnan kehitys

Pankin kokonaisluottokanta kasvoi alkuvuoden aikana 21,3 miljoonaa euroa (+ 3,2 %) ja talletukset 23,2 miljoonaa euroa (+ 4,3 %). Liikevoittoa syntyi samana aikana 3,8 miljoonaa euroa. Pankin varavaraisuussuhdeluvuksi muodostui 21,26 %. Alkuvuoden aikana 704 uutta asiakasta.

Säästöpankkiryhmä käynnisti tammikuussa peruspankkijärjestelmän uudistuksen. Hanke on kasvattanut pankin kuluja. Palveluvalikoiman muokkaaminen uuteen pankkijärjestelmään sopivaksi on tuonut yksittäisiä muutoksia lähinnä joihinkin vanhoihin tileihin ja luottoihin.

Perinteisten konttorissa tapahtuvien neuvotteluiden rinnalle ovat tulleet verkkoneuvottelut. Verkkoympäristöön on tullut avainlukukorttien rinnalle mobiilitunnistautumismahdollisuus. Mobiilipankista on saatu käyttöön uusi versio ja sijoitusvalikoima on täydentynyt ETF-tuotteilla.

Loppuvuoden näkymät

Suomen 221 pankista kolmanneksi vanhin, ensi vuonna 150 vuotta täyttävä Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, keskittyy loppuvuoden aikana kannattavuutensa varmistamiseen. Jälleen kerran alaspäin notkahtanut markkinakorkotaso, maailmantalouden hidastuva kasvu ja kohonneet vakavaraisuusvaatimukset muodostavat yhtälön, joka pakottaa lisäämään kustannustehokkuutta. Kasvusta tuleva ansainnan lisäys sekä omien kustannusten karsinta ovat keskeisimmät toimenpiteet.

Paikallisesti näkyvimpiä lienevät vuodenvaihteen muutokset konttoriverkostossa, millä ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia henkilöstömäärään. Erityistä huomiota tullaan jatkossa kiinnittämään neuvotteluaikojen joustavuuteen. Liikevoitto koko vuodelta tullee nousemaan selvästi viime vuotta korkeammalle tasolle.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin avainlukuja 30.6.2019 

 

 

30.6.2019

30.6.2018

Liiketulos, milj. €

3,8

1,3

Talletukset, milj. €

565

534

Luotot, milj. €

685

635

Vakavaraisuussuhde %

21,26

19,81

Asiakasmäärä

34 715

35 215

Konttorit

10

10

Toimihenkilöitä

73

71

 

Terveisin

LÄNSI-UUDENMAAN SÄÄSTÖPANKKI

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jukka Suominen, puhelin 050 587 9974

 

Puolivuosikatsauksen voit lukea täältä: Länsi-Uudenmaan Säästöpankin puolivuosikatsaus 2019.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista