Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tilinpäätöstiedot 2019

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki vaurastutti asiakkaitaan menestyksekkäästi

Asiakkaan luotettavana talouden kumppanina jo 150 vuoden ajan – asiakasvarat ja luottokanta kasvoivat

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki jatkoi vuonna 2019 hallittua kasvuaan. Pankki sai lähes 1 300 uutta asiakasta, toteaa va. toimitusjohtaja Anne Toivonen. Pankin hallinnoimat asiakkaiden varat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) kasvoivat vuoden aikana 55 M€:lla ja olivat vuoden vaihteessa 776 M€:a. Pankki myönsi vuoden aikana 167 M€ luottoja ja pankin kokonaisluotonanto oli vuoden vaihteessa 683 M€. Erityisesti kasvoivat yrityksille myönnetyt luotot sekä asunto-osakeyhtiöille myönnetyt luotot.

Säästöpankki edistää asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia tarjoamalla heille Säästöpankkien
omistaman, kotimaisen sijoitusrahasto- ja varainhoitoyhtiö Sp-Rahastoyhtiön kilpailukykyisiä säästämis-,
sijoittamis- ja varainhoidonratkaisuja.

Aktiivinen asiakastyö pankin säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden parissa näkyi tyytyväisinä asiakkaina ja
asiakasvarojen kasvuna. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös sijoitusmarkkinoilla puhaltaneet
positiiviset tuulet. Aktiivisesti hoidetut Sp-Rahastoyhtiön sijoitusrahastot menestyivät hyvin vallitsevassa
markkinaympäristössä ja historiallisen matalassa korkotasossa. Negatiivisesta reaalikorosta huolimatta
myös talletusvarojen määrä kehittyi myönteisesti. Vastaavanlainen kehitys nähtiin myös laajemmin
Suomessa. Suomalaisilla kotitalouksilla on tällä hetkellä talletustileillä jo lähes 100 miljardia euroa.

Liikevoitto koheni ja vakavaraisuus vahvistui

Pankin liikevoitoksi vuodelta 2019 muodostui 3,6 M€, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 M€. Liikevoiton
nousu perustui korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvuun sekä sijoitussalkun arvonnousuun. Toisaalta
tulosta rasittivat kiinteistöomaisuudesta ja luotoista kirjatut arvonalennukset.

Vahva vakavaraisuus luo vankan pohjan pankin tulevaisuudelle ja kehittämiselle. Pankin vakavaraisuus
vahvistui vuoden aikana 1,8 % -yksiköllä, ja se oli vuodenvaihteessa 21,4 %. Pankilla on omia varoja lähes
80 M€, joka kaikki on ns. ensisijaista ydinpääomaa.

Asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden kehittäminen

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki panostaa laadukkaaseen asiakaspalveluun ja hyvään saavutettavuuteen.
Osana palveluidensa kehittämistä pankki on laajentanut myös yrittäjäasiakkaille tarjottavaa
rahoituskokonaisuutta. Perinteisten rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikennepalveluiden lisäksi pankki pystyy
kumppanuustuotteiden ansiosta tarjoamaan asiakkailleen yhä monipuolisempia palvelu- ja
rahoitusratkaisuja, mm. Fundun joukkorahoitusta sekä Lähirahoituksen laskurahoitusta. Yritysten
vakuutusasioissa paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat LähiTapiola Etelä ja Uusimaa.

Laajat palveluajat ja henkilökohtainen palvelu näkyvät myös pankin asiakastyytyväisyydessä, joka on jo
pidempään ollut tasolla 8 (asteikolla 4 -10), jota yleisesti pidetään hyvänä tasona. Asiakkaat voivat
varata neuvotteluajan pankin neljästä toimipisteestä ma-to klo 8.00 – 20.00 ja pe klo 10.00 – 16.30.
Asiakkaalla on myös mahdollisuus varata aika verkkoneuvotteluun ja siten käydä sijoitus- tai rahoitusneuvottelu
kotisohvaltaan tai työpaikaltaan. Lisäksi käytössä ovat puhelin- ja chat-palvelut. Pankki
tarjoaa myös laajat kassapalveluajat Lohjan, Karkkilan ja Nummelan konttoreissa joka arkipäivä.

 

 

Lisätietoja antaa va. toimitusjohtaja Anne Toivonen, puhelin 050 4200 980

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista