Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tilinpäätös 2020

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin palvelutaso hyvällä tasolla

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin 150. toimintavuosi oli poikkeuksellinen globaalin koronakriisin vuoksi. Tärkeimmäksi asiaksi toiminnan kannalta muodostui asiakaspalvelun ylläpitäminen sekä turvallisen työympäristön ja asiakaspalvelun varmistaminen. Tässä onnistuimme hyvin ja palvelutasomme sekä asiakastyytyväisyytemme pysyi hyvällä tasolla, toukokuussa pankin toimitusjohtajana aloittanut Samu Rouhe kertoo.

Panostukset digitaalisten, ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden kehittämiseen ja tarjontaan korostui poikkeusaikana ja heijastui asiakastyytyväisyytenä. Pankin organisaatiorakennetta päivitettiin toimintojen selkeyttämiseksi ja asiakaskokemuksen laadun parantamiseksi.

Taloudellisesti hyvä vuosi – liiketoiminta kasvoi ja vakavaraisuus vahvistui

Liiketoiminta kasvoi lähes tavoitteiden mukaisesti

Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä lähes 32 500. Pankin asiakaskunnasta pääosa on henkilöasiakkaita ja pienyrityksiä. Laajan palvelukokonaisuuden omaavien asiakkaiden määrä lisääntyi, kun puolestaan suppeat palvelut omaavien asiakkaiden määrä laski.

Taloudellisesti pankki selvisi haasteellisesta koronavuodesta hyvin; pankin liikevoitto toteutui hieman edellisvuotta suurempana, sen ollessa 3,8 M€ (3,6 M€ vuonna 2019). Edellisvuotta parempi tulostaso perustui korkokatteen ja palkkiotuottojen kasvuun. Arvopaperikaupan nettotuotot sen sijaan pienenivät merkittävästi edellisvuodesta sijoitusmarkkinoiden epävakaudesta johtuen.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 695 M€ (678 M€). Luottokanta kasvoi 2,5 % vuoden takaisesta. Yritysasiakasliiketoiminnassa kasvu oli erityisen suurta. Yritysasiakkuuksien määrä ja yritysluottokanta kasvoivat koko toimialueellamme. Pankin hallinnoimat asiakasvarat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) kasvoivat vuoden aikana lähes 14 M€:lla ja olivat vuoden vaihteessa 790 M€ (776 M€).

Digitaalisten palveluiden käyttö lisääntyi merkittävästi. Pankin aktiivisista asiakkaista 97 % käyttää verkko- tai mobiilipalveluita pankkiasioidensa hoitamiseen ja maksukortti on käytössä 91 prosentilla aktiiviasiakkaista. Verkkoneuvotteluna käytyjen tapaamisten määrä myös moninkertaistui vuoden aikana.

Vakavarainen ja vahva paikallinen toimija

Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa keskityttiin koko toiminta-alueellamme, Lohjalla, Kirkkonummella, Vihdissä ja Karkkilassa, liiketoimintasuunnitelmamme mukaisesti kannattavaan kasvuun ja vakavaraisuuden ylläpitämiseen, Rouhe kertoo.

Pankin vakavaraisuussuhde jatkoi vahvistumiseen ja oli vuoden lopussa 22,46 %, jossa on nousua vuodentakaiseen 1,06 prosenttiyksikköä.


Pankin ja Sp-Kodin asuntovälitysliiketoiminnan välinen yhteistyö tiivistyi

Asemamme toimialueemme kiinteistönvälitystoiminnassa vahvistui, kun pankki kesäkuussa osti Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy:n osakkeita siten, että pankin omistusosuus yhtiössä nousi 80 %:sta 100 %:iin. Yhtiö kuuluu Sp-Koti -ketjuun ja harjoittaa kiinteistönvälitystä Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa. Lisäksi pankin toimialueella Kirkkonummella toimii itsenäinen Sp-Koti Kirkkonummi. Palvelemme asiakkaitamme kaikissa asumiseen, vapaa-ajan asumiseen ja tonttien välittämiseen ja vuokraamiseen liittyvissä asioissa.  Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaan edun mukaisesti ja toimimme samoissa tiloissa.

Ensimmäinen puolivuotiskausi oli välitystoiminnalle haasteellinen. Uusien myyntikohteiden määrä laski huhtikuussa noin 40 % prosenttia ja toukokuussa noin 30 % verrattuna edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Koko vuoden tasolla myyntikohteiden määrä oli noin 20 % alhaisempi kuin vuonna 2019. Kesäkuussa vapauduttaessa korona-rajoitteista asuntokauppa vilkastui selkeästi. Tähän vaikutti poikkeustilalain säännösten poistuminen ja palaaminen lähes normaaleihin toimintatapoihin. Lisäksi noin miljoonan suomalaisen ollessa huhti-toukokuussa etätöissä kotonaan moni halusi kunnostaa nykyistä kotiaan tai tehdä kodinvaihdon. Kysynnän elpyessä asuntokauppojen määrän kasvun esteeksi muodostuikin myyjien haluttomuus laittaa kotinsa/asuntonsa myyntiin.

 

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin avainluvut per 31.12.

M€

         2020


         2019

Liikevoitto

3,8

3,6

Vakavaraisuus

22,46 %

21,40 %

Oma pääoma ja varaukset

87,2

83,3

Tase

682,0

696,1

Asiakasvarat

789,9

776,0

Luotot

695,2

678,4

Kulu/tuotto -suhde

71,1

71,6

Henkilöstön määrä

70

65

 

Lisätietoja antaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe, gsm 050 348 4341

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Ajankohtaista