Myrskylän Säästöpankin asiakkaat voivat hyvin

Myrskylän Säästöpankin 108. toimintavuosi sujui jälleen voimakkaan kasvun siivittämänä. Perustamisesta asti olemme olleet itsenäinen, suomalainen pankki. Päätehtävämme ei ole tuottaa voittoa kasvottomille osakkeenomistajille, vaan edistää asiakkaittemme säästämistä ja palvella heitä ihmisläheisesti kaikissa pankkiasioissa ja kaikissa pankkikanavissa. Olemme olemassa vain asiakkaitamme varten ja tukemassa paikallisesti toimialueemme kehitystä ja hyvinvointia. Tämä arvopohja antaa meille tukevan jalansijan suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta toimintaamme vuonna 2020 kuvaavat aktiivinen kehittäminen, kasvu, vakavaraisuus ja hyvä henkilökohtainen asiakastyö. Antolainauksemme kasvu oli nopeinta koko Säästöpankkiryhmässä. 

Vakavaraisuutemme on korkea ja toimintamme riskit ovat erittäin hyvin hallinnassa. Voimme hyvällä syyllä sanoa olleemme myös poikkeusvuonna asiakkaittemme turvasatama talouden myrskyissä, kertoo toimitusjohtaja Jari Oivo.

Kilpailijoidemme edelleen jatkuneet toimet toimintansa ja palveluidensa supistamisessa näkyivät meillä asiakasmäärämme kasvuna. Myös eräissä toimialueemme kilpailijapankeissa käyty keskustelu rakennejärjestelyistä on lisännyt kiinnostusta pankkiamme kohtaan. Nopeasta pankkitoiminnan digitalisoitumisesta huolimatta suuri asiakasjoukko arvostaa edelleen nopeaa, paikallista ja henkilökohtaista palvelua, jota pystymme tarjoamaan kaikissa konttoreissamme digitaalisten palveluiden lisäksi. 

Luottokannan nopeasta kasvusta huolimatta järjestämättömät luotot olivat edelleen hyvin alhaalla ollen 0,23 % pankin taseen luotoista ja sitoumuksista sekä rahamäärältään vain 566 tuhatta euroa. Viranomaismääräyksiin perustuvia ennakoivia, laskelmallisia ja tulokseen vaikuttaneita luottotappiovarauksia (ECL) teimme loppuvuonna huomattava paljon 202 tuhatta euroa. Myrskylän Säästöpankin asiakkaat voivat kuitenkin edelleen erittäin hyvin eikä esimerkiksi koronan suoranaista vaikutusta viime vuoden tulokseen tai toimintaan ole ollut näkyvissä. 

Myrskylän Säästöpankilla on konttorit Myrskylässä, Mäntsälässä, Orimattilassa ja Porvoossa.

Vuosi on ollut myös koko 18 itsenäisen säästöpankin muodostamalle säästöpankkiryhmälle liiketoiminnallisesti menestyksekäs. 

Säästöpankkiryhmältä hyvä tulos koronasta huolimatta – yrittäjien asiakastyytyväisyys kipusi Pohjoismaiden kärkeen

Säästöpankkiryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Varainhankinnan ja antolainauksen kasvut erittäin voimakkaita

Kokonaisvarainhankinta nousi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 23,2 milj. euroa eli 13,2 % ja kokonaismäärä 31.12.2020 oli 197,5 milj. euroa. Koko säästämisen kasvu, kun keskuspankkirahoituksen, asiakkaiden talletusten ja debentuurilainojen lisäksi huomioidaan rahastot, vakuutukset ja muut arvopaperisäilytykset, oli 15,4 %.

Koko luottokanta kasvoi yhteensä 33,1 milj. euroa eli 15,2 % ja oli joulukuun lopussa 251,3 milj. euroa. Kasvu perustui suurelta osin asiakas siirtymiin muista pankeista. Hypo pankkiin välitettyjen luottojen osuus oli koko luottokannasta 53,7 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 10,0 milj. euroa.

Luotoista kirjattiin laskennallista ja yleistä luottotappiovarausta (ECL) 202 tuhatta euroa. 

Tulos parani ja vakavaraisuus on korkealla tasolla 

Pankin korkokate parani 413 tuhannella eurolla viime vuoden vastaavasta eli 13,7%. Korkokatteen kasvu johtui lähinnä pankin varainhankinnan hinnan laskusta ja asiakasmäärien ja heidän talletustensa kasvusta. Antolainauksessa korkokilpailu on ollut kovaa vuoden aikana.

Nettopalkkiotuotot nousivat 363 tuhannella eurolla. Tuotot yhteensä kasvoivat 10,8 % ja nousivat 559 tuhatta euroa. Tilikaudelle ei kohdistunut satunnaisia tuottoeriä.

Kulut yhteensä kasvoivat 404 tuhannella eurolla eli 10,4 %. Muut hallintokulut kasvoivat 17,2 prosenttia ollen 1 797 tuhatta euroa (1 534). Kasvu johtui pääasiassa panostuksesta henkilökuntaan ja henkilökunnan koulutukseen. Henkilöstökulut kasvoivat 6,7 % ollen 1 410 euroa (1 322). Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 261 tuhatta euroa (233). Liiketoiminnan muut kulut nousivat 3,1 % prosenttia 806 tuhanteen euroon (782). 

Kulujen ja tuottojen suhde oli nyt 74,6 (74,8).

Pankin liikevoitto oli 1 255 tuhatta euroa eli 7 tuhatta euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Liikevoitto oli 0,6 % keskitaseesta (0,7). Liikevoiton kehitys, korkotason laskusta, kasvaneista kuluista ja erityisesti edellä mainituista ECL varauksista huolimatta, johtui ennen kaikkea liiketoimintavolyymien reilusta kasvusta. 

Pankin vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Oma pääoma ja varaukset olivat joulukuun lopussa 19,2 milj. euroa ja vakavaraisuuteen laskettavat omat varat 18,4 milj. euroa vakavaraisuussuhteen ollessa 17,47 %.

Pankin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuoden 2021 aikana. Asiakasmäärien, luotonannon ja talletusten arvioidaan kasvavan vähintäänkin vuoden 2021 mukaisesti. Korkokate pysynee samalla tasolla kuin 2020 ja muiden tuottojen ennakoidaan hieman kasvavan. Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla tai hieman paranevan, jos korkotasossa tai kilpailutilanteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Arvonalennusten määrän arvioidaan jäävän maltilliseksi ja pankin varavaraisuuden ennakoidaan säilyvän korkealla tasolla, ennakoi toimitusjohtaja Oivo.

 

Lisätietoja: 

Jari Oivo | Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtaja | 0500 495 314 

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...