Säästöpankkiryhmältä hyvä tulos koronasta huolimatta – yrittäjien asiakastyytyväisyys kipusi Pohjoismaiden kärkeen

Säästöpankki teki hyvän tuloksen vuonna 2020. Säästöpankin jo pitkään jatkuneet panostukset henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistämiseksi tuottivat tulosta, kun pankin yrittäjäasiakkaat nostivat Säästöpankin Suomen ja Pohjoismaiden ykköseksi asiakastyytyväisyydessä.

Tomi Närhinen.

Säästöpankkiryhmä teki hyvän tuloksen vuonna 2020 koronapandemian globaalista ravistelusta huolimatta. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja vuodelta 2020 oli 66,7 miljoonaa euroa (94,8 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2019-31.12.2019). Tilikauden voitto oli 52,1 miljoonaa euroa (74,1), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 51,3 miljoonaa euroa (72,9).

”Vuosi 2020 oli erikoinen koko maailmalle, ja niin myös meille. Kun korona iski Suomeen maaliskuussa, toimintaympäristön ennustettavuus katosi hetkeksi lähes kokonaan. Prioriteettimme oli – kuten aina – pitää huolta siitä, että asiakkaamme voivat luottaa rahoituksensa joustavuuteen epävarmoinakin aikoina. Tarjosimme muun muassa lainojen lyhennysvapaita tilanteesta selviämiseksi”, Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen kommentoi.

Ihmisten ensireaktio koronakriisiin oli nostaa ennätysmäärä varoja sijoitusrahastoista, mutta tilanne normalisoitui kesän aikana ja Säästöpankkiryhmän markkinaosuus sijoitusrahastoissa kasvoi vuoden mittaan 0,2 prosenttiyksikköä.

”Asuntokauppa, mökkikauppa ja kotien remontointi vilkastuivat kesällä, mitkä yhdessä lyhennysvapaiden kanssa mahdollistivat sekä lainakannan että korkokatteen kasvun”, Närhinen lisää.

Korkokate kehittyi hyvin, vaikka markkina on edelleen haastava matalan korkotason ja marginaalipaineen takia. Säästöpankin korkokate kasvoi 3,4 prosenttia ollen 161,0 (155,6) miljoonaa euroa. Korkokatteen kasvua selittävät alentuneet korkokulut sekä asiakastalletuksissa että jälleenrahoituksessa.  

Kaikkiaan Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat 306,6 miljoonaa euroa (321,4). Tuottojen lasku johtui sekä sijoitustoiminnan nettotuottojen laskusta että vertailukauden kertaeristä. Ryhmän tase oli vuoden 2020 lopussa 13,1 miljardia euroa (12,0), jossa oli kasvua 9,1 prosenttia.

Viisaasti ennakoitu: Panostus asiakaspalveluun kaikissa kanavissa kantoi hedelmää

Koronapandemia kiritti asiakaskäyttäytymisen muutosta, johon Säästöpankki on jo vuosia varautunut.

”Strateginen tavoitteemme on tarjota markkinoiden paras yhdistelmä digitaalisia ja kasvotusten tapahtuvia palveluja. Pandemia osoitti, että panostuksemme ovat olleet viisaita. Onnistuimme siirtämään toimintamme ja palvelumme verkkoon ja etäpalveluihin käytännössä yhden viikonlopun aikana”, Närhinen kommentoi.

Koronapandemian kuluessa asiakkaat siirtyivät yhä enemmän digitaaliseen asiointiin mobiilissa ja verkkopankissa sekä puhelinpalveluun ja verkkotapaamisiin. 

”Teimme vuoden aikana mahdolliseksi sen, että asiakkaaksemme voi tulla käymättä lainkaan konttorissa. Puhelujen ja verkkoviestien kasvanut määrä laittoi asiakaspalvelumme ajoittain koville, mutta lopputuloksena voidaan sanoa, että asiakaspalvelumme kaikissa kanavissa kuuluu alansa ehdottomaan parhaimmistoon”, Närhinen iloitsee.

Ykkönen Suomessa ja Pohjoismaissa: Säästöpankilla tyytyväisimmät yritysasiakkaat 

Säästöpankkien asiakkaat ovat vuodesta toiseen tyytyväisimpien pankkiasiakkaiden joukossa. Vuonna 2020 Säästöpankkien asiakasneuvottelujen suositteluindeksiksi (NPS) oli keskimäärin 80,5 ja yritysasiakkaiden 82,1.

Erityisen tärkeä saavutus oli se, että vuosittaisen pankki- ja rahoitusalan EPSI Rating -asiakastutkimuksen mukaan Säästöpankkiryhmällä oli Suomen ja koko Pohjoismaiden tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Säästöpankki nousi ensimmäistä kertaa voittajaksi niin yritysasiakkaiden asiakasuskollisuudessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin. 

”Autoimme yrittäjiä selviytymään myllerryksestä muun muassa toteuttamalla useita koronan vaikutuksiin keskittyneitä webinaareja yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Julkaisimme myös uuden mobiilisovelluksen yritysasiakkaille sekä mahdollistimme sopimusten sähköisen allekirjoituksen”, Närhinen kuvailee. 

Säästöpankkien palveluja laajasti käyttävien yritysten sekä maa- ja metsätalousyritysten määrä kasvoi vuoden aikana 11,1 prosenttia kasvun painottuessa aiempaa suurempiin pienyrityksiin.

Poukkoileva, mutta kannattava 2020 

Säästöpankkiryhmän liiketoiminta kehittyi vuonna 2020 kannattavasti. Palkkiotuotot kasvoivat 10,4 prosenttia 99,7 miljoonaan euroon (90,3). Erityisen nopeasti kasvoivat varallisuudenhoidon palvelujen palkkiot ja maksuliikennepalkkiot. 

Toimintaympäristön haasteista huolimatta Sp-Rahastoyhtiön markkinaosuus kotimaisten rahastoyhtiöiden joukossa kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä ollen vuoden lopussa 2,7 prosenttia. Myös nettomerkinnät Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimiin sijoitusrahastoihin olivat positiiviset: rahastopääomat kasvoivat 12,3 prosenttia ja olivat vuoden lopussa 3,6 miljardia euroa (3,2).

Myös Säästöpankkiryhmän pankkitoiminnan tulos on hyvä. Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 35,4 (60,5) miljoonaa euroa. Korkokate oli 161,2 (155,8) miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 3,4 prosenttia. Niin ikään henkilöasiakaskanta kehittyi positiivisesti, kun Säästöpankin palveluja laajasti käyttävien ja asiointinsa keskittäneiden henkilöasiakkaiden määrä kasvoi 4,6 prosenttia.

Kaksijakoinen 2021: ensin kärvistellään, sitten elvytään vauhdilla 

Koronavuoden jälkimainingeissa Säästöpankki on hyvissä asemissa vuoteen 2021. Säästöpankki odottaa talouden elpymisen käynnistyvän kunnolla vuoden loppupuoliskolla ja ennustaa vuodelle 2021 kasvua 2,5 %.

”Kulutus voi päästä nopeaan vauhtiin vuoden lopussa, sillä monella on jäänyt rahaa enemmän säästöön muun muassa ulkomaanmatkojen jäädessä väliin. Säästöt mahdollistavat nopeankin kulutuspurskahduksen, kunhan korona helpottaa ja rokotukset pääsevät kunnolla käyntiin”, Närhinen ennustaa.

Vuonna 2021 Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan painopisteenä on edelleen kilpailukyvyn parantaminen ja asiakaskeskeisen strategian toteuttaminen. Säästöpankilla on ryhmänä tähän mainiot edellytykset.

”Tavoitteemme vuonna 2021 on saada yhä enemmän pankkiasiointinsa meille keskittäviä asiakkaita. Tärkein mittarimme on asiakastyytyväisyys, ja kun jatkamme panostuksiamme sen kehittämiseksi, myös asiointinsa meille keskittävien asiakkaiden määrä tulee kasvamaan”, Närhinen povaa. 
 

Lisätiedot:

Tomi Närhinen,
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Karri Alameri
,
Säästöpankkiryhmä, varatoimitusjohtaja
+358 45 656 5250
karri.alameri@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista