Sparbanksstiftelsen i Yttermark beviljade understöd om 18 500 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Yttermark inkom sammanlagt 34 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 4.4-20.4.2018. Av de sökande beviljades 23 st understöd till ett sammanlagt belopp om 18 500 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, kultur och hembygdsarbete m.m.

Denna gång gjordes en större satsning på 4000 euro till föräldraföreningen vid Yttermark skola samt en satsning på 2500 euro till Yttermark Ungdomsförening.

Följande beviljades understöd:

Yttermark skola
Yttermark skola klass 5
Yttermark skola
Yttermark skola
Föräldraför. vid Yttermark skola
Yttermark gruppfamiljedaghem
Yttermark eftis
Yttermark daghem
Yttermark förskola
Yttermark knattefotboll
Yttermark ringbandy
Närpes gymnasium
Väster-Yttermark marthaför.
Öster-Yttermark marthaför.
Öster-Yttermark älgjaktlag rf
Yttermark ungdomsförening
Yttermarkgillet rf
Närpesnejdens cancerklubb
Närpes 4H
Närpes baptistförsamling
Närpes hembygdsför. boksektion
Vargbergets fritidscentrum rf
Närpes manskör rf
Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Ajankohtaista