Sparbanksstiftelsen i Yttermark beviljade understöd om 28 020 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Yttermark inkom sammanlagt 40 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 22.3-8.4.2016. Av de sökande beviljades 28 st understöd till ett sammanlagt belopp om 28.020 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m.

Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Följande beviljades understöd:

Yttermark Optimister
Yttermark Rinkbandy
Föräldraföreningen vid Yttermark Skola r.f   (hjälmar)
Föräldraföreningen vid Yttermark Skola r.f
Yttermark gruppfamiljedaghem
Yttermark daghem
Knösdagen
Närpes Kraft Fotboll Juniorsektionen
Närpes Kraft Hockey D03
Yttermark Skola
Yttermark Skola klass 5
Närpes Baptistförsamling
Marius Bengs
Yttermark Knattefotboll
Yttermarkgillet r.f
Yttermark Jaktförening r.f
Öster-Yttermark Älgjaktlag r.f
Föreningen Naturstation Gåshällan rf
Väster-Yttermark Marthaförening
Yttermark Förskola
Närpes Högstadieskola
Yttermark Eftis
Öster-Yttermark Marthaförening
Saara Norrgrann
Yttemark Ungdomsförening
Närpes Gymnstikförening, redskapsgymnasterna
Närpes Gymnasium

Kirjoitettu
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Ajankohtaista