Tuloksensa julkistaneen Nooa Säästöpankin Esa Jäntti: Pankkien rooli talouden asiantuntijana korostuu palveluiden digitalisoituessa

Liian monella suomalaisella käsitys oman talouden tilasta on hämärtynyt ja vauraampi tulevaisuus hukkuu arjen rumbaan. Yksi syy tähän löytyy digitalisaation kirittämästä rahoituspalveluiden pirstaloitumisesta – nyt jos koskaan ihmiset tarvitsevat asiantuntijan apua saadakseen kokonaiskuvan omasta taloudestaan. Siksi Nooa Säästöpankki satsasi vuonna 2018 etenkin asiakasta valmentavan palvelun kehittämiseen.

Nooa Säästöpankki Oy teki viime vuonna merkittäviä investointeja asiakkaidensa kokonaisvaltaisen taloudellisen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Satsauksien tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseutulaisia laajasti ja henkilökohtaisesti hallitsemaan ja turvaamaan omaa talouttaan.

- Asiakkaamme toivovat meiltä valmentavaa ja sparraavaa otetta ja arvostavat suuresti sitä, että voivat itse halutessaan valita henkilökohtaisen palvelun. Laadukkaampi palvelu ei tietenkään synny ilmaiseksi, kertoo Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti

Nooa Säästöpankissa on koettu huolestuttavana se, että monella kotitaloudella on käsitys ainoastaan todella lyhyen aikavälin taloudestaan. Viiden tai kymmenen vuoden päähän ei ole suunnitelmaa eikä sitä pidemmälle ajalle. Talouden valmentajien apua tarvitaan nimenomaan kannustamisessa oman suunnitelman luomiseen, ratkaisujen löytämisessä ja motivoinnissa. 

- Kun lomamatka maksetaan jälkikäteen kulutusluottona, tulee siitä satoja euroja kalliimpi verrattuna siihen, että matka olisi maksettu omilla säästöillä. Alkaa negatiivinen kierre ja vaurastumisen mahdollisuudet vähenevät, toteaa Jäntti.

Pankkien tulee auttaa tavoitteiden asettamisessa

Lisääntyneen epävarmuuden keskellä Jäntti peräänkuuluttaa pankkien vastuuta asiakkaittensa auttamisessa. Pankkien on pidettävä katse pallossa silloinkin, kun asiakas ei sitä tee – ja etenkin silloin.

Talouden valmentajasta hyötyvät asiakkaat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Monelle asiakkaalle säästötavoitteen asettaminen ja siinä onnistuminen voi olla merkittävä askel oman talouden ohjaamisessa. 

- Kun oppii ensin suunnittelemaan ja saavuttamaan lyhyen aikavälin taloudellisen tavoitteen, kasvaa oma osaaminen säästäjänä merkittävästi. Olemme huomanneet, että usein ensimmäisen tavoitteen saavuttamisen jälkeen tehdään uusi, entistä haastavampi tavoite, Jäntti sanoo.

Varallisuuden siirtyessä sukupolvilta seuraaville voivat myös ihan tavalliset perheet äkkiä olla tilanteessa, jossa pitäisi ymmärtää sijoittamista ja verotusta. Näissä tilanteissa luotettava talouden valmentaja paitsi säästää pitkän pennin, myös takaa mielenrauhan. Ennakointi ja erilaisiin elämäntilanteisiin varautuminen, sekä oman talouden tavoitteet kannattaa ihan jokaisen käydä läpi tasaisin väliajoin.

- Näitä laajoja kokonaisuuksia ei voida käydä läpi verkkoviestillä, vaan asiantuntija täytyy tavoittaa. Hänellä täytyy myös olla aikaa etsiä asiakkaalle parhaat ratkaisut, Jäntti kommentoi.

Nooa Säästöpankissa asiakkaita pyritään opastamaan suunnitelmallisempaan tekemiseen. Hyvä tekniikka tässä on ollut se, että autetaan asiakasta oppimaan omista onnistumisista.

Henkilökohtaiselle palvelulle on selkeä tilaus pääkaupunkiseudulla

Nooa Säästöpankin suositteluindeksi eli NPS on pysynyt huomattavan korkealla tasolla (84,2) pankkimaailman yleiseen tasoon verrattuna. Lukema kertoo Nooa Säästöpankin merkittävimmästä erottautumistekijästä eli sen henkilökohtaisesta ja osaavasta tavasta kohdata asiakkaat.

Nooa Säästöpankissa asiakas valitsee itse asiointitavan ja voi halutessaan soittaa esimerkiksi säästöpankkiiriin omaan puhelimeen. Koko henkilökunta vaalii tätä erottautumistekijää, vaikka se tuokin päivään enemmän muuttuvia tilanteita. 
- Tahdomme pitää henkilökunnastamme erityisen hyvää huolta. Odotukset ylittävää palvelua saa vain henkilöltä, joka haluaa tehdä joka kerta parhaansa asiakkaan eteen. Kun henkilökunnalle annetaan edellytykset asiakaslähtöisen palvelun tuottamiseen, alkaa positiivinen kehä. Osaava ja motivoitunut henkilökunta tuottaa asiakkaalle taloudellista hyötyä, toisaalta asiakkaan onnistuminen omissa tavoitteissaan lisää työn merkityksellisyyttä, kertoo Jäntti ylpeänä

Henkilökohtainen, valmentava asiakastyö ei synny ilmaiseksi

Vuoden 2018 aikana Nooa Säästöpankki investoi henkilöstöön ja valmentavaan asiakastyöhön. Lisäksi pankki perusti oman kiinteistönvälitysyhtiön ja aloitti vakuutusmyynnin. Nooassa asiakkaat saavat ympärilleen kokonaistaloudellisen asiantuntijaverkoston. 

IFRS 9:n käyttöönotto vaikutti merkittävästi pankin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin 1.1.2018 alkaen. Liikevoittoa painoi sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys loppuvuonna.

Avainluvut: 

Nooa Säästöpankin tulos 2018, avainluvut: 
Suluissa olevat luvut: 31.12.2017 

  • Asiakkaita: 30 300 (29 500)
  • Vakavaraisuussuhde, %: 21,79 % (20,85 %)
  • Liikevoitto (meur): 1,060 (3,310)
  • Koko luotonanto (meur): 768,6 (681,3), josta välitettyjä luottoja 289,1 (261,5)
  • Tase (meur): 786,8 (760,4)
  • Oma pääoma 57 244 (47 351) ja varaukset (meur): 47,5 (47,5)
  • Kulu-tuotto -suhde: 94,2 % (79,9 %)

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä 

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. 

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. 

Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Esa Jäntti
puh. 0400 383 348
esa.jantti@saastopankki.fi
twitter.com/Ejantti

Nooa Säästöpankki somessa:
facebook.com/nooasaastopankki
twitter.com/NooaSp

Nooa Säästöpankki on urbaani kyläpankki, joka haluaa mullistaa pankin kanssa asioinnin. Pankki tarjoaa rehtiä ja ketterää palvelua pääkaupunkiseutulaisille sinkuille, dinkuille, perheille ja pienyrittäjille. Säästöpankkiirit tapaavat asiakkaan silloin ja siellä, missä se asiakkaan arkeen parhaiten sopii. Henkilökuntaa on runsaat 80. Pankin toimitusjohtajana toimii Esa Jäntti.

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista