Säästämisbarometri pistää miettimään

Säästöpankki tutki jälleen suomalaisten ajatuksia säästämisestä, sijoittamisesta ja omasta talouden hallinnastaan. Säästämisbarometrin tulokset herättivät minussa tälläkin kertaa monta, osin yllättävääkin, ajatusta.
 
Barometrin vastaajien usko henkilökohtaisen taloutensa hyvään kehitykseen on vahva ja parantunut jonkin verran. Niinkin paljon kuin 83 % vastaajista luottaa taloutensa säilyvän vähintäänkin samanlaisena tai paranevan tulevan vuoden aikana. Positiivisinta usko oman talouden kehitykseen on pääkaupunkiseudulla, missä myös säästämisen ja sijoittamisen aikeet ovat vahvemmat.
 
Säästämisen ja sijoittamisen valinnoissaan vastaajat ovat kuitenkin pitkälti perinteisiä. Turvallisuus onkin tärkein yksittäinen valintakriteeri säästämisvaihtoehdon valinnassa: eipä siis ihme, että säästämiskohteista yleisin on säästötili. Tuotto tulee valintakriteereistä toisena, ja kolmantena ymmärrettävyys ja selkeys. Hienoa! Säästäjän pitää rohkeasti vaatia selkeyttä ja läpinäkyvyyttä palveluntarjoajaltaan. Se, mitä ei yksinkertaisesti voi kuvata, on turhaa. Toimialalla on tässä iso vastuu ja parannettavaakin.
 
57 %, melkein kaksi kolmannesta meistä, säästää säännöllisesti. Tämä tulos näyttäytyy ehkä niukempana kuin onkaan, sillä jopa neljännes kertoo, ettei kuluta kaikkea, muttei varsinaisesti säästäkään. Tässä onkin jokaiselle oma henkilökohtainen tarkistuspiste: kannattaisiko aloittaa?  Etenkin kun tyytyväisyys säästöpäätökseen jälkikäteen tarkasteltuna on huomattava (68 % on päätökseensä tyytyväisiä).
 
Aie säästämisen tai sijoittamisen aloittamisesta on vahvistunut: 70 % kaavailee ehkä aloittavansa sen tulevan vuoden sisällä. Hieman yllättäen rahaa arvioivat jäävän säästöön eniten alle 35-vuotiaat, sekä miehet että naiset.  Yllättävä on myös tulos etenkin pääkaupunkiseudun nuorten miesten mielikuvista: he eivät selvästikään koe pankkeja erityisen tarpeellisina, vaan jopa epäluotettavina. Olemmeko toimialana unohtaneet tämän ryhmän? Lähentymisellä olisi varmasti vain hyviä seurauksia: parempaa oman talouden hallintaa nuorille miehille ja ajantasaista ajattelua pankkisektorille.
 
Kysyttäessä vastaajien hallitsemia sijoitustuotteita nousevat säästämiseen tarkoitetut tilit ja oma asunto ylivoimaisesti korkeimmalle listalla. Määräaikaiset talletukset, sijoitusasunnot ja rahastot tulevat seuraavina; vasta sitten osakkeet ja muut tuotteet. Kiinnostuksen kohteita kysyttäessä pomppaavat osakkeet ylemmäksi listalla, kun taas määräaikaistalletus tuttuudestaan huolimatta – tai ehkä jopa sen takia – kiinnostaa vain vähän.
 
Säästämisbarometrin kysymys säästämisen syistä pysäyttää: yhä edelleen syynä omaan säästämiseen tai sijoittamiseen on ylivoimaisesti useimmiten se pahan päivän vara.  Tämä siitäkin huolimatta, että luotto oman talouden kehitykseen on hyvällä tasolla. Muina tärkeinä, mutta selkeästi harvemmin mainittuina syinä varallisuuden kartuttamiseen ovat eläkepäiviin, lomiin tai jälkipolviin liittyvät haaveet – toisilla jopa jää rahaa yli menojen jälkeen ilman sen kummempaa kohdetta.
 
Jäin miettimään, mikä se paha päivä oikein on. Omaan tai läheisten terveyteen tai hyvinvointiin liittyvät asiat ovat varmasti ensimmäisenä mielessä, itselläni ainakin. Jos talouden asiat ovat tuolloin kunnossa, helpottaa se paljon. Paras säästämisen muoto vaan ei välttämättä ole säästötili, ainakaan yksistään. Turvallisuutta ja tuottoa voi saavuttaa järkevillä, helpoilla tavoilla ja mikä parasta: kaikkea ei tarvitse osata itse. Vaikken työskentelisikään loistavien sijoitusosaavien säästöpankkiirien ympäröimänä, ehdottomasti kuuntelisin valinnoissani asiantuntijaa. Sparrausta tarvitsee kokeneempikin sijoittaja, jos sparrina on oikea hahmo. Itse ajattelen sijoituspäätöksissäni, että ihminen ansaitsee sparraajakseen ihmisen, vieläpä vastuullisen ja osaavan.

Suurin osa Säästämisbarometrin vastaajista oli aloittanut säästämisen omasta aloitteestaan ja tekee päätökset itsenäisesti. Pankkien verkossa saatavilla olevaan tietoon tukeudutaan erityisen paljon, samoin pankin tai muun sijoitusyrityksen asiantuntijoihin. Tämä alleviivaa tärkeällä tavalla alan vastuuta selkeyttää asiat asiakkaille, kertoa sijoituskohteista ymmärrettävästi ja tarjota reiluja vaihtoehtoja. Asiakkaan kannattaa sijoitusvalinnoissaan vaatia vähintäänkin tätä.
Julkaistu
Kategoriat

Ajankohtaista