Kalannin Säästöpankki ja LähiTapiola Lännen yhteistyöhön yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden osalta

Elämänturvayhtiö LähiTapiolan Lännen ja Kalannin Säästöpankki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka täydentää merkittävästi molempien yhtiöiden yritysasiakkaille tarjoamia palveluita Uudenkaupungin ja Laitilan alueella. Yhtiöitä yhdistävät paikallisuuden ohella korkea asiakastyytyväisyys sekä samankaltainen arvopohja.

Kalannin Säästöpankki ja LähiTapiola Lännen ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on palvella yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin pankki- ja vakuutuspalveluissa. Samalla parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla entistä monipuolisempia ratkaisuja alueen yritysten sekä maa- ja metsätalousyrittäjien tarpeisiin.

- Nyt solmittavalla yhteistyöllä Kalannin Säästöpankin kanssa pystymme täydentämään palveluitamme kattamaan laajemmin asiakkaidemme paikallisia tarpeita paikallisen pankkitoimijan kanssa. Yhteistyö täydentää merkittävästi yrityksille ja maatalousyrittäjille tarjottavia talouden palveluita niin maksuliikkeen kuin rahoituksen osalta, toteaa LähiTapiola Lännen toimitusjohtaja Jussi Seppälä.

- LähiTapiolan Lännen kanssa tehtävän yhteistyön kautta yritys- ja maatalousasiakkaamme saavat turvattua laajemmin taloudelliset ja toimintaan liittyvät riskinsä. Olemme iloisia, että pystymme tarjoamaan tämän lisäarvon asiakkaillemme nimenomaan paikallisen kumppanin kautta, kertoo Kalannin Säästöpankin toimitusjohtaja Jani Eenola.

Säästöpankit ja LähiTapiola ovat viemässä yhteistyötään uusille alueille myös valtakunnallisesti, liittyen muun muassa yhteistyön laajentamiseen yritysrahoituksessa. 

- On erinomaista, että jo tässä vaiheessa useat Säästöpankit ja LähiTapiolan alueyhtiöt ovat solmineet yhteistyösopimuksen kuten mekin, Eenola kertoo. Yhdessä tahdomme luoda suomalaisille yrityksille ja maatiloille entistäkin paremman palvelukokonaisuuden, Seppälä päättää.

 Lähitapiola Lännen toimitusjohtaja Jussi Seppälä sekä Kalannin Säästöpankin toimitusjohtaja Jani Eenola

Kuvassa Lähitapiola Lännen toimitusjohtaja Jussi Seppälä sekä Kalannin Säästöpankin toimitusjohtaja Jani Eenola

Vahvuuksina korkea asiakastyytyväisyys ja yhteinen arvopohja 

Säästöpankkiryhmä ja LähiTapiola ovat molemmat tunnettuja korkeasta asiakastyytyväisyydestään. Säästöpankki oli viimeisimmässä EPSI Ratingin vuosittaisessa pankki- ja rahoitusalan asiakastyytyväisyystutkimuksessa alan kärkijoukoissa. Yritysasiakkaille tehtävässä tutkimuksessa Säästöpankkiryhmä oli mukana ensimmäistä kertaa ja nousi heti hopeasijalle. Sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kyselyissä Säästöpankkiryhmä sai parhaat pisteet, kun vertailtiin kokonaistyytyväisyyttä.

Vakuutusalan EPSI Ratingin asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan LähiTapiolan henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on suurista yhtiöistä korkein. Vastausten perusteella LähiTapiola täyttää kilpailijoita paremmin asiakkaiden kaikki odotukset ja menestyy koko toimialaa paremmin niin imagon, odotuksien, palvelulaadun, asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden sekä rahalle vastinetta -ulottuvuuksien kohdalla. Yritysasiakkaiden kohdalla LähiTapiola menestyy koko toimialaan nähden erittäin hyvin jokaisella tutkitulla osa-alueella: imagossa, odotuksissa, tuotelaadussa, palvelulaadussa, vastinetta rahalle, asiakastyytyväisyydessä sekä asiakasuskollisuudessa. Erot toimialaan nähden ovat merkittävät. Yritysasiakkaat ovat myös tyytyväisiä LähiTapiolan korvauskäsittelyn tasoon.

- Säästöpankkiryhmällä ja LähiTapiolalla on samankaltainen arvopohja ja perustehtävä asiakkaiden parhaaksi toimimisesta. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä tiivistämään alueellista yhteistyötä säästöpankkien ja LähiTapiolan alueyhtiöiden kesken - aidosti asiakkaidemme parhaaksi, toteaa Seppälä.

Lisätietoja: 

Jani Eenola, Kalannin Säästöpankin toimitusjohtaja p. 050 3066761 jani.eenola@saastopankki.fi

Jussi Seppälä, LähiTapiola Lännen toimitusjohtaja p. 050 022 6941 jussi.seppala@lahitapiola.fi

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista