Säästöpankki Sinetillä takanaan ennätyksellinen kasvun vuosi

Pankin toiminta-alueella jatkunut positiivinen vire siivitti pankin kasvua ja kannattavuutta. Säästöpankki Sinetin kokonaisluottokanta kasvoi 6,2 % ja pankki vahvisti asemiaan yrittäjän pankkina, mikä näkyi yritysluottojen 15,3 %:n kasvuna. Pankin asiakasvarat kasvoivat 9,7 % vuoden aikana ja asiakkaiden sijoitukset Säästöpankin rahastoihin kasvoivat peräti 28,3 %.

Onnistutaan yhdessä! Mies ja nainen hyppäävät ilmaan ja heittävät ylävitoset, koska Säästöpankki on auttanut heitä pärjäämään.

Säästöpankki Sinetin kasvu jatkui ennätyksellisen vahvana vuoden 2019 aikana. Pankin toiminta-alueella jatkunut positiivinen vire siivitti pankin kasvua ja kannattavuutta. Säästöpankki Sinetin kokonaisluottokanta kasvoi 6,2 % ja kannan kokonaismäärä oli vuoden lopussa 222 tuhatta euroa. Pankki vahvisti asemiaan yrittäjän pankkina, mikä näkyi yritysluottojen 15,3 %:n kasvuna. Yritysluotonannon kasvu oli yli kaksinkertainen markkinoihin verrattuna. Pankin asiakasvarat kasvoivat 9,7 % vuoden aikana. Pitkään jatkuneesta matalasta korkotasosta johtuen asiakkaat ovat siirtäneet varojaan pankin varallisuudenhoidon palveluihin ja asiakkaiden sijoitukset Säästöpankin rahastoihin kasvoivat peräti 28,3 %.

Pankki paransi merkittävästi kustannustehokkuuttaan ja madalsi organisaatiotaan mikä näkyi parantuneena kannattavuutena ja vakavaraisuutena”, kommentoi Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja Hannu Syvänen. Työ jatkuu, sillä tavoitteena on saavuttaa kulut-tuotto –suhteessa 65 %:n taso. Pankin liikevoitto oli 1.698 tuhatta euroa. Kulu-tuotto –suhde oli 74,9 % (93,4 % vuonna 2018). Vakavaraisuus ylsi ennätystasolle ja oli vuoden lopussa 21,6 % (20,5 %). Vakavaraisuuden positiiviseen kehitykseen vaikutti tuloksen lisäksi riskipainotetun taseen kehitys. Tase oli vuoden 2019 lopussa 238 tuhatta euroa.

Säästöpankki Sinetti uudistaa peruspankkijärjestelmänsä osana koko Säästöpankkiryhmää. Kyseessä on Säästöpankkiryhmän historian suurin investointi, jolle vahva vakavaraisuus ja kannattavuus antavat hyvän perustan.

Henkilökohtainen palvelu ja henkilöstön osaaminen avaintekijöitä asiakastyytyväisyydessä

Pankin panostukset henkilökohtaiseen asiakaspalveluun niin yritys- kuin henkilöasiakkaille kantavat hedelmää ja asiakkaat ovat ilmaisseet tukensa sille, että paikallinen palvelu yhdistettynä jatkuvasti kehittyviin digitaalisiin palveluihin on oikea kehityssuunta. Perinteisen pankkiasioinnin sujuvuuden lisäksi pankki on vahvistanut rooliaan yritysasiakasliiketoiminnassa ja varainhoidossa.

Henkilökunnan osaaminen ja palveluasenne ovat erittäin tärkeitä asiakaspalvelussa. Olen erittäin tyytyväinen henkilökunnan työpanokseen”, kommentoi Syvänen. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat erittäin korkealla tasolla, mutta vaativat pankilta jatkossakin jatkuvaa hereillä oloa ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksen ymmärtämistä.

Vuosi 2019 lyhyesti

  • Yritysten investointihalukkuus säilyi hyvänä, mikä näkyi yritysluotonannon vahvana kasvuna.
  • Henkilöasiakkaiden rahoitus jatkoi vahvaa kasvua koko toimialueella.
  • Varainhoidon palvelut kasvoivat erittäin vahvasti.
  • Pankin kustannustehokkuus parani merkittävästi ja kulu-tuotto –suhde oli 74,9%.
  • Vakavaraisuussuhdeluku oli tilikauden lopussa 21,6 %.
  • Pankin vakavaraisuus mahdollistaa investoinnit erilaisiin palvelukanaviin ja panostukset digitaalisiin palveluihin, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa toiminta-ympäristössä.
  • Panostusta vahvistettiin myös henkilö- ja yritysasiakkaan varallisuudenhoitopalveluissa perinteisen pankkiasioinnin sujuvuuden lisäksi.

Vuodet 2019 / 2018 lukuina

Säästöpankki Sinetti lukuina
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...