Säästöpankki Sinetti ja LähiTapiola Pirkanmaa yhteistyöhön yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden osalta

LähiTapiola Pirkanmaa sekä Säästöpankki Sinetti ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka täydentää merkittävästi molempien yhtiöiden yritysasiakkaille tarjoamia palveluita itäisellä Pirkanmaalla. Yhtiöitä yhdistää paikallisuuden ohella korkea asiakastyytyväisyys sekä samankaltainen arvopohja.

Säästöpankki Sinetti ja LähiTapiola Pirkanmaa ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on palvella yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin pankki- ja vakuutuspalveluissa. Samalla parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla entistä monipuolisempia ratkaisuja alueen yritysten sekä maa- ja metsätalousyrittäjien tarpeisiin.

- Nyt solmittavalla yhteistyöllä Säästöpankki Sinetin kanssa pystymme täydentämään palveluitamme kattamaan laajemmin asiakkaidemme paikallisia tarpeita paikallisen pankkitoimijan kanssa. Yhteistyö täydentää merkittävästi yrityksille ja maatalousyrittäjille tarjottavia talouden palveluita niin maksuliikkeen kuin rahoituksen osalta, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Pentti Kuusela.

- LähiTapiola Pirkanmaan kanssa tehtävän yhteistyön kautta yritys- ja maatalousasiakkaamme saavat turvattua laajemmin taloudelliset ja toimintaan liittyvät riskinsä. Olemme iloisia, että pystymme tarjoamaan tämän lisäarvon asiakkaillemme nimenomaan paikallisen kumppanin kautta, kertoo Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja Hannu Syvänen.

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.

Vahvuuksina korkea asiakastyytyväisyys ja yhteinen arvopohja

Säästöpankkiryhmä ja LähiTapiola ovat molemmat tunnettuja korkeasta asiakastyytyväisyydestään. Säästöpankki oli tämän vuoden EPSI Ratingin vuosittaisessa pankki- ja rahoitusalan asiakastyytyväisyystutkimuksessa alan kärkijoukoissa. Yritysasiakkaille tehtävässä tutkimuksessa Säästöpankkiryhmä oli mukana ensimmäistä kertaa ja nousi heti hopeasijalle. Sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kyselyissä Säästöpankkiryhmä sai parhaat pisteet, kun vertailtiin kokonaistyytyväisyyttä.

EPSI Ratingin vakuutusalan asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan LähiTapiola menestyy yritysasiakkaiden kohdalla koko toimialaan nähden erittäin hyvin jokaisella tutkitulla osa-alueella: imagossa, odotuksissa, tuotelaadussa, palvelulaadussa, vastinetta rahalle, asiakastyytyväisyydessä sekä asiakasuskollisuudessa. Erot toimialaan nähden ovat merkittävät. Yritysasiakkaat ovat myös tyytyväisiä LähiTapiolan korvauskäsittelyn tasoon.

- Säästöpankkiryhmällä ja LähiTapiolalla on samankaltainen arvopohja ja missio asiakkaiden parhaaksi toimimisesta. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä tiivistämään alueellista yhteistyötä säästöpankkien ja LähiTapiolan alueyhtiöiden kesken - aidosti asiakkaidemme parhaaksi, toteaa Syvänen.

Yhteistyötä laajennettu kuluneen vuoden aikana

Säästöpankki ja LähiTapiola ovat vieneet yhteistyötään uusille alueille myös valtakunnallisesti kuluneen vuoden aikana, liittyen muun muassa yhteistyön laajentamiseen yritysrahoituksessa.

- Toivottavasti nyt syntyneet alueelliset yhteistyösopimukset saavat jatkoa. On erinomaista, että jo tässä vaiheessa yhteensä kuusitoista Säästöpankkia ja LähiTapiolan alueyhtiötä, käytännössä suurin osa kumppaneista ovat solmineet yhteistyösopimuksen kuten mekin. Yhdessä tahdomme luoda suomalaisille yrityksille ja maatiloille entistäkin paremman palvelukokonaisuuden, Kuusela päättää.

Hannu Syvänen | toimitusjohtaja | Säästöpankki Sinetti | 0400 548 508 | hannu.syvanen@saastopankki.fi

Pentti Kuusela | toimitusjohtaja | LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 044 063 2342 | pentti.kuusela@lahitapiola.fi

 

Säästöpankki Sinetti toimii Pirkanmaan ja Keski-Suomen talousalueella palvellen asiakkaitaan neljässä konttoreissa. Kuulumme Säästöpankkiryhmään yhdessä 23 muun paikallisen säästöpankin kanssa. Edistämme yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.  www.saastopankki.fi/sinetti.

 

LähiTapiola Pirkanmaa on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiö, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. www.lahitapiola.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista