Säästöpankki Sinetin liiketoiminta kehittyi vuonna 2020 kannattavasti

Säästöpankki Sinetti teki hyvän tuloksen vuonna 2020. Liiketoiminnan kasvu saavutti pankin liiketoimintasuunnitelmassa tilikaudelle asettamat tavoitteet. Pankin tase kasvoi vuoden 2020 aikana 1,8 prosenttia ja oli vuoden lopussa 241 992 tuhatta euroa. Pankin liikevoitto oli 1 044 tuhatta euroa (1 698 tuhatta euroa vuonna 2019). Luottokanta kasvoi 7,3 % ja pankki sai lähes 600 uutta asiakasta.

Säästöpankki Sinetti - Hyviä uutisia vuodelta 2020.

Säästöpankki Sinetin asiakasliiketoiminta kasvoi ja kehittyi viime vuonna odotusten mukaan. Henkilö- ja yritysasiakaskanta kehittyivät positiivisesti, kun pankin palveluja laajasti käyttävien ja asiointinsa keskittäneiden asiakkaiden määrä kasvoi. Luotonannon nettolisäys oli 7,3 %, eli 16 149 tuhatta euroa. Luotonannon kehitykseen vaikutti erityisesti yritysluottokannan vahva kasvu. Talletukset kasvoivat 4,6 % ja olivat vuoden lopussa 195 473 teur. Korkokate kasvoi 4,5 %, palkkiotuotot 11,7 % ja asiakasvarat kasvoivat 9,5 %. Rahasto- ja vakuutussäästäjien määrä kasvoi 11,5 %. Vakavaraisuus säilyi vahvana ollen vuoden lopussa 21,37 % (21,57). 

”Olen erittäin tyytyväinen saavutuksiimme tänä erikoisena vuonna. Yritysluottokannan kasvu nousi yli tavoitteen ja rahasto- ja vakuutussäästäjien määrän kasvu oli hieno torjuntavoitto haastavassa tilanteessa”, Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja Hannu Syvänen kertoo.

Liiketuloksen heikkeneminen johtui arvopaperikaupan tuloksen heikkenemisestä sekä odotettavissa olevien luottotappioiden kasvusta. Luottotappioiden kasvuun vaikuttivat mm. ennustemallien päivitys koronapandemian seurauksena.

Koronapandemia nopeutti asiakaskäyttäytymisen muutosta

Koronapandemia nopeutti asiakaskäyttäytymisen muutosta, johon Säästöpankkiryhmä on jo vuosia varautunut. 

”Strateginen tavoitteemme on tarjota markkinoiden paras yhdistelmä digitaalisia ja kasvotusten tapahtuvia palveluja. Pandemia osoitti, että panostukset ovat olleet oikea valinta. Vuoden 2020 aikana asiakkaat siirtyivät koronarajoitusten myötä yhä enemmän digitaaliseen palveluun mobiilissa ja verkkopankissa. Kohtaamme asiakkaat yhä useammin puhelin- ja verkkoneuvotteluissa konttoritapaamisen sijaan”, Syvänen kommentoi.

”Poikkeuksellisena aikana prioriteettimme oli pitää huolta siitä, että asiakkaamme voivat luottaa rahoituksensa joustavuuteen epävarmoinakin aikoina. Tarjosimme muun muassa lainojen lyhennysvapaita tilanteesta selviämiseksi ja muuta neuvontaa oman talouden suunnitteluun”, Syvänen kertoo.

Hyviä tekoja ja huolenpitoa

Vastuullisuus on yksi Säästöpankin tärkeimmistä arvoista. Säästöpankki Sinetti käyttää vuosittain osan voittovaroistaan toimialueensa yhdistysten, kulttuurin, urheilijoiden ja urheiluseurojen tukemiseen. Vuonna 2020 Hyviä tekoja -lahjoituksilla mahdollistettiin mm. kahdeksan nuoren palkkaaminen kesätöihin paikallisten 4H-yhdistysten kautta. Joulukuussa lahjoitimme vähävaraisille perheille ruokalahjakortteja MLL:n Jämsän, Oriveden ja Ylöjärven paikallisyhdistysten joulukeräysten kautta.

Säästöpankki Sinetti hyvissä asemissa vuoteen 2021

Vuonna 2021 Säästöpankki Sinetin liiketoiminnan painopisteinä ovat kilpailukyvyn parantaminen ja asiakaskeskeisen strategian toteuttaminen. Keskitymme peruspankkitoiminnan harjoittamiseen ja asiakkaillemme monipuolisten pankkipalveluiden tarjoamiseen. Tavoitteenamme on saada entistä enemmän pankkiasiointinsa meille keskittäviä asiakkaita. 

”Tärkein onnistumisen mittarimme on asiakastyytyväisyys, jonka kehittäminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksen ymmärtämistä”, Syvänen kertoo.

Panostamme sekä omien palveluidemme laajentamiseen että yhteistyökumppaneidemme palveluiden välittämiseen. Vahva vakavaraisuus ja kannattavuus antavat mahdollisuudet kasvuun myös tulevaisuudessa.

Säästöpankkien asiakkaat vuodesta toiseen tyytyväisimpien asiakkaiden joukossa

Säästöpankki Sinetti kuuluu valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään, jonka asiakkaat ovat vuodesta toiseen tyytyväisimpien pankkiasiakkaiden joukossa. Erityisen tärkeä saavutus oli se, että vuosittaisen pankki- ja rahoitusalan EPSI Rating – asiakastutkimuksen mukaan Säästöpankkiryhmällä oli Suomen ja koko Pohjoismaiden tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Säästöpankki nousi ensimmäistä kertaa voittajaksi niin yritysasiakkaiden asiakasuskollisuudessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin.

”Henkilöstön osaaminen ja palveluasenne ovat erittäin tärkeitä asiakastyytyväisyyden rakentamisessa. Olemme asiakkaan puolella edistäen perustehtäväämme. Me tahdomme varmistaa, että asiakkaillamme on taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistava suunnitelma ja palvelut käytössään”, kommentoi Syvänen. 

Lisätietoja

Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetin toimitusjohtaja
puh. 0400 548 508

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...