Henkilökohtainen pankkipalvelu kantaa hedelmää – Someron Säästöpankilla takanaan ennätyksellisen kasvun vuosi


Someron Säästöpankin kasvu jatkui ennätyksellisen vahvana vuoden 2019 aikana. Toimi-tusjohtaja Petri Siviranta kommentoi, että ”pankin panostukset henkilökohtaiseen asiakas-palveluun niin yritys- kuin henkilöasiakkaille kantavat hedelmää ja asiakkaat ovat ilmaisseet vahvan tukensa sille, että paikallinen palvelu yhdistettynä jatkuvasti kehittyviin digitaalisiin palveluihin on oikea kehityspolku. Meidän palvelumalli on ihmiseltä-ihmiselle, jolloin henkilökunnan toiminta ja osaaminen ovat erittäin tärkeää asiakaspalvelussa. Olenkin erittäin tyytyväinen henkilökunnan työpanokseen vuoden mittaan. On ollut ilo seurata, kuinka nopeasti henkilökunta on mukautunut vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat erittäin korkealla tasolla. Haluamme olla yksi Suomen parhaimpia työpaikkoja, joka heijastuu suoraan asiakaspalvelun korkeaan tasoon.

Someron Säästöpankin henkilökuntaa Kiiruun puistossa Somerolla. Taustalla Kiiruun talo, jossa tänä vuonna 140v. vuotta täyttävä Someron Säästöpankki aloitti toimintansa vuonna 1880. Kuva: Tiina Tervo.

Vuosi 2019 tiivistettynä

 • Toimitusjohtajana aloitti 1.5.2019 alkaen Petri Siviranta, kun aiempi toimitusjohtaja Juhani Huupponen jäi eläkkeelle 30.4.2019 - samalla johtoryhmän kokoonpano uudistui: Joni Rintamaa toimitusjohtajan varahenkilöksi ja Janica Koskela johtoryhmän jäseneksi
 • Pankki rekrytoi uutta henkilökuntaa ja vahvisti organisaatiotaan, sekä teki organisaatiouudistuksen 1.5. alkaen
 • Säästöpankki perusti Sp-Isännöintipalvelut Oy:n
 • Sp-Koti jatkoi kasvuaan pankin toimialueella
 • Säästöpankki tiivisti yhteistyötään yritys- ja maatalousasiakkaiden suhteen toimialueellaan LähiTapiolan kanssa – henkilöasiakkaiden vakuutuspalvelut tarjoamme edelleen Säästöpankin Vakuutuksen kautta
 • Konttoreiden remontit jatkuivat. Vuonna 2019 vuorossa oli Someron konttorin remontti, samalla rakennettiin pankin ensimmäinen aurinkovoimala Someron konttorin kiinteistön katolle
 • Pankki päätti perustaa uudet konttorit Kemiönsaarelle, Akaaseen ja Loviisaan
 • Säästöpankki toimii arvojensa mukaisesti, vastuullisesti: pankin tuloksesta maksettiin vuonna 2019 yhteisöjen tuloveroa 729 tuhatta euroa, omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä yli 104 tuhannella eurolla vuoden aikana
 • Pankin vakavaraisuus jatkuu vahvalla paikallispankin tasolla, ollen vuoden 2019 lopussa 23,92 prosenttia

Vuoden 2019 pankkitoiminnan luvut tiivistettynä

 • Asuntoluottokanta +5,6 %
 • Uudet myönnetyt asuntoluotot +63 %
 • Luottokanta +8,9 %
 • Uudet asiakkaat +1556 kpl
 • Asiakasvarat +9,5%
 • Asiakkaiden rahastopääomat +15,4%

Someron Säästöpankki pähkinänkuoressa

  12/2019       12/2018
vakavaraisuussuhde     23,92 %              23,38 %
liikevoitto    4,1 milj. euroa          2,5 milj. euroa
kokonaisluotonanto 482,3 milj. euroa        442,7 milj. euroa
asiakasvarat     574,7 milj. euroa         525,0 milj. euroa
liiketoimintavolyymi 1.067,2 milj. euroa         969,1 milj. euroa
tase       488,3 milj. euroa         454,8 milj. euroa

Liiketoiminnan kehitys, henkilöasiakkaat

Vuoden 2019 aikana pankin liiketoiminnan volyymit kasvoivat asiakasmäärien kasvun mukana. Pankin henkilöasiakasliiketoiminnan luottovolyymit kasvoivat yli 300 miljoonan euron, nettokasvun ollessa noin 25 miljoonaa. Pankinjohtaja Joni Rintamaa kommentoi, että ”Tämä oli erityisen hyvä suoritus, kun ottaa huomioon sen, että korkojen ollessa alhaalla asiakkaiden nykyiset luotot lyhenevät kovaa tahtia kuukausittain.” Erityisesti Säästöpankissa oltiin tyytyväisiä siihen, että uusia henkilöasiakkaita tuli paljon toisten asiakkaiden suositusten perusteella. Tämä kertoo siitä, että asiakkaiden suosittelun todennäköisyyttä mittaavan NPS-luvun vuoden 2019 keskiarvo 88, ei ole tuulesta temmattu, vaan kertoo aidosti asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Liiketoiminnan kehitys, yritys- ja maatalousasiakkaat

Someron Säästöpankki vahvisti osaamistaan vuoden 2019 aikana yhä enemmän yritys- ja maatalousasiakassektoreissa. Pankkiin on viime vuosien aikana rekrytoitu uusia yritys- ja maatalousasiantuntijoita ja tämä kantoi hedelmää vuoden 2019 aikana. Pankin yritysluottojen volyymit kasvoivat nettona vuoden aikana noin 15,5 m€ kasvun kohdistuessa tasaisesti sekä isoihin että pienempiin yritysasiakkaisin. Pankinjohtaja Rintamaa toteaakin, että ”vaikka puhutaan paljon digitalisaatiosta ja palveluiden automatisoinnista, niin menee vielä pitkä tovi ennen kuin yritys- ja maatalousasiakkaat haluavat, saati pystyvät, hoitamaan suuria ja monimutkaisia asioita pelkästään verkossa. Olemme halunneet tässäkin kulkea positiivisesti vastavirtaan ja mahdollistaa asiakkaiden mutkattoman palvelun sillä, että meidät saavuttaa puhelimitse tai sähköpostitse, paikallisesti. Yritys- ja maatalousasiakkaita ei voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli asiakasta ja asiakkaan tilannetta ei tunne henkilökohtaisesti.

Liiketoiminnan kehitys, säästäminen ja sijoittaminen

Vuosi 2019 oli kaksijakoinen säästäjän näkökulmasta. Vuoteen lähdettiin pessimistissä merkeissä, mutta esimerkiksi Säästöpankin Pienyhtiöt -rahasto tuotti lopulta vuoden aikana huimat 42,9%. Pankinjohtaja Rintamaa toteaakin ”Jos sijoittaja haluaa tänä päivän tuottoa, on oltava valmis olemaan osakemarkkinoilla säännöllisesti mukana. Pelkkä talletus ei tänä päivänä valitettavasti ole asiakkaalle tuottava vaihtoehto korkojen ollessa asiakkaille käytännössä nollassa. Onneksi yhä useampi lähtee mukaan markkinoille itselleen sopivalla rahastolla ja aloittaa säännöllisen kuukausisäästämisen”. Säästöpankin asiakasvarat kasvoivat huimat 49,8 miljoonaa euroa sekä suotuisasta markkinakehityksestä että uusien asiakkaiden varoista johtuen.

Liiketoiminnan kehitys, lakipalvelut

Ihmiset ovat edelleen yhä valveutuneempia hoitamaan lainopilliset asiansa kuntoon. Varallisuuden hoitaminen ja siirtäminen, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä ylipäätään varautuminen tulevaan saavat ihmiset usein kääntymään pankin Lakipalvelut-tiimin puoleen.

Henkilön tai yrityksen käydessä esimerkiksi luottoneuvottelua, pyrimme samalla selvittämään asiakkaan mahdolliset lakipalveluiden tarpeet. Pankin lakipalveluita johtava lakimies Mikko Mäkelä toteaa, että ”Huomioimme lainopilliset asiat samalla, kun asiakas hakee meiltä esimerkiksi asuntolainaa. On sekä asiakkaan että pankin etu, että mm. edunvalvontavaltuutuksen, avioehdon tai testamentin hoitaa samalla kuntoon, kun neuvottelee pankissa muista asioista.” Säästöpankista saakin luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan elämänsä tärkeät lakiasiat hoidettua.

Henkilökunta

Vuoden 2019 vappuna vetovastuu pankissa vaihtui pitkäaikaisen toimitusjohtaja Juhani Huupposen jäädessä eläkkeelle. 1.5. alkaen pankin toimitusjohtajana aloitti Petri Siviranta ja toimitusjohtajan varahenkilönä Joni Rintamaa. Lisäksi pankissa toteutettiin samalla organisaatiomuutos ja keskitettiin toiminnot ja päätösvalta yhä enemmän liiketoiminta-alueiden ympärille perinteisen konttorirakenteen pysyessä kuitenkin vahvasti taustalla. Tällä muutoksella nivottiin yhteen molempien organisaatiomallien parhaat puolet – paikallisuus sekä osaamisen ja tiedon jakaminen pankkitasolla.

Lisäksi nykyisestä trendistä poiketen henkilökuntaa rekrytoitiin lisää vahvistamaan eri liiketoimintoja sekä ennakoiden tulevaa maantieteellistä kasvua. Vuoden 2019 aikana pankissa aloitti 10 uutta säästöpankkilaista. Vuoden 2019 lopussa Someron Säästöpankissa työskenteli 56 henkilöä. Lisäksi Säästöpankkiryhmä on vahva työllistäjä koko pankin toimialueella – Säästöpankin lisäksi 40 henkilöä työskentelee Säästöpankkipalvelut Oy:ssä, 8 henkilöä Sp-Kodissa ja 7 henkilöä Sp-Isännöintipalvelut Oy:ssä. Yhteensä Säästöpankkiryhmä työllistää toimialueella 111 henkilöä! Lisäksi työllistämme jokaisessa yhtiössä monia kesätyöntekijöitä sekä harjoittelijoita vuoden mittaan.

Säästöpankin asiakaspalvelu palvelee asiakkaitamme arkisin kello 8.00-22.00 välisenä aikana niin puhelimen, chatin, kuin verkkoviestien kautta. Konttorimme ovat avoinna kello 10.00-16.30 välisenä aikana, sekä sovitusti niin aamulla, kuin illalla. Lisäksi palvelemme asiakkaita verkkoneuvottelun kautta, sähköisen allekirjoituksen kera

Vuosi 2020

Vuosi 2020 tulee olemaan merkityksellinen Someron Säästöpankille, kun pankki täyttää kunnioitettavat 140 vuotta 25.10.2020. Pankin ensimmäinen pankkipäivä oli 25.10.1880, josta katsotaan pankkitoiminnan alkaneen. Ensimmäisen kerran Someron Säästöpankki -sanana on kirjoitettu 30.3.1875 kuntakokouksen pöytäkirjaan. Juhlavuotta tullaan juhlistamaan koko vuoden ajan eri kohdeyleisöille suunnatuilla tapahtumilla koko toimialueellamme - nuorista varttuneisiin sekä yrityksiin. Juhlaseminaari tullaan järjestämään Salossa perjantaina 23.10.

Vuonna 2020 Säästöpankilla on odotettavissa edelleen vahvaa kasvua, pankin avattua uuden konttorin Kemiönsaarelle helmikuun alussa sekä avatessaan uudet konttorit kevään aikana Akaaseen ja Loviisaan. Loviisan konttori perustetaan yhdessä Myrskylän Säästöpankin kanssa ja Loviisan konttori tuleekin olemaan historiallinen koko Säästöpankkiryhmän näkökulmasta, koska siitä tulee ensimmäinen kahden pankin yhteiskonttori.

Vuonna 2020 pankki jatkaa myös nykyisten konttoreiden remontointeja, tänä vuonna vuorossa on Forssan konttorin remontti, joka aloitetaan loppukevään aikana. Tavoitteena on rakentaa samalla aurinkovoimala Forssan konttorin katolle.

Hallitus jatkaa vuonna 2020 samalla kokoonpanolla kuin aiemminkin. Hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Seppänen ja varapuheenjohtajana Esa Pajulo. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Raija Riihimäki, Kaisa Vasama-Kakko, Raino Hurme ja Esa Ryhtä. Säästöpankin isännistössä aloittivat vuoden alusta Tommy Lundberg sekä Heli Hätönen. Isäntiä on yhteensä 57, jotka edustavat pankin koko toimialuetta ja käyttävät pankin ylintä päätösvaltaa.

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja henkilökunnalle vuodesta 2019! Jatkamme suurella sydämellä toimintaamme vuonna 2020.

 

Lisätietoja:

Petri Siviranta | toimitusjohtaja | petri.siviranta@saastopankki.fi | 050 511 8550

Joni Rintamaa | pankinjohtaja | joni.rintamaa@saastopankki.fi  | 050 511 8557

 

Kirjoitettu
Tyyppi

Raportit ja julkaisut

Julkaisija

Ajankohtaista