Millaisia kuluja rahastoihin liittyy? 

Rahastosijoittamiseen liittyy erilaisia kuluja esimerkiksi rahastojen merkintään, lunastukseen ja hallinnointiin liittyen.

Rahasto-osuuden merkitsijälle ja omistajalle syntyy kuluja, joiden määrä selviää hinnastostamme. Palkkiot vaihtelevat rahastokohtaisesti. Merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot voit vähentää myyntivoitosta verotuksessa.

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio

Sijoittajalta veloitetaan yleensä kertaluonteinen maksu rahastomerkinnästä ja lunastuksesta. Palkkio vaihtelee rahastosta riippuen 0–3 prosenttia merkintä- tai lunastussummasta.

Vaihtopalkkio

Vaihtopalkkio määräytyy vaihdon kohteena olevien rahastojen myynti- ja merkintäpalkkioista.  

Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiön hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön saama kiinteä korvaus mm. analyysien, sijoitustoiminnan, raportoinnin ja arvonlaskennan kustannuksista. Hallinnointipalkkio vaihtelee rahaston mukaan.

Juoksevat kulut

Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston kokonaiskuluja vuositasolla. Useimpien rahastojen kohdalla kyseessä on sama luku kuin TER eli kokonaiskulut. 

Palkkioiden tunnuslukuja laskettaessa tarkasteluajankohtana maksetut kaupankäyntipalkkiot suhteutetaan rahaston korkeimpaan pääoman arvoon ja ilmoitetaan prosentteina vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa. 

Lisätietoa löydät Rahastoesitteestä sekä hinnastostamme.