Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä. Tällä sivulla esittelemme sinulle rahastoihin liittyviä riskejä tarkemmin.

Markkina- ja yritysriski liittyvät kaikkeen osakesijoittamiseen

Markkinariskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteena olevien markkinoiden yleistä kehitystä. Tämä vaikuttaa rahaston arvoon joko laskevasti tai nostavasti. Markkinariskiä ei voida kokonaan poistaa, mutta salkunhoitaja voi osittain suojautua markkinamuutoksilta johdannaisten avulla.

Yritysriskillä tarkoitetaan sitä, kuinka sijoituskohteena oleva yritys pärjää suhdanteiden muutoksissa. Riskiä voidaan pienentää sijoittamalla yksittäisen yrityksen sijaan hajautetusti useisiin yrityksiin ja toimialoihin.

Osakesijoittamisessa kannattaa pyrkiä pitkäaikaisuuteen 

Jos sijoitusaika on hyvin lyhyt, suorien osake- ja osakerahastosijoitusten riskit ovat suuret. Tämän vuoksi osakerahastoissa suositellaan vähintään seitsemän vuoden sijoitusaikaa. Pitkäaikaisena sijoituksena osakkeet ovat olleet eri sijoitusvaihtoehdoista kaikkein tuottavimpia. 

Korkorahastoihin liittyy luottoriski ja korkoriski 

Liikkeeseenlaskijariskillä eli luottoriskillä tarkoitetaan lainanottajan kykyä maksaa lainan korot ja pääoma eräpäivänä takaisin. Turvallisimpia tämän riskin suhteen ovat valtion ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkolainat ja riskipitoisempia yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat. Myös mahdollinen tuotto on suhteessa riskiin: korkotuotto on pienempi vähäriskisimmissä joukkolainoissa ja suurin eniten riskiä sisältävissä joukkolainoissa.

Korkoriski aiheutuu korkojen muutoksista. Korkojen noustessa joukkolainojen arvo heikkenee ja korkojen laskiessa arvo nousee. Korkoriski on pienin lyhyissä korkopapereissa.
        

Kun korot laskevat, korkorahaston arvo nousee

Korkorahastoissa korkoja ei ajatella samalla tavalla kuin perinteisellä talletus- tai käyttelytilillä, tai osakemarkkinoilla. Markkinakorkojen nousu heikentää korkopaperien arvoa ja lasku taas vahvistaa sitä. 

Korkopapereihin sijoittajana olet siis voitolla, kun korot laskevat suhteessa sijoitusajankohtaan ja tappiolla, kun ne nousevat. 
 

Valuuttakurssien muutos aiheuttaa valuuttariskiä

Mikäli sijoitukset tehdään muussa valuutassa kuin sijoittajan kotivaluutassa, sijoituksiin liittyy valuuttariski. Tällä tarkoitetaan riskiä siitä, miten valuutat liikkuvat suhteessa kotivaluuttaan. Esimerkiksi amerikkalaisiin osakkeisiin sijoittava euromääräinen rahasto hyötyy, jos dollari vahvistuu suhteessa euroon. Dollarin heikentyessä rahasto vastaavasti kärsii.

Rahaston sijoituspolitiikka antaa viitteitä rahaston riskeistä

Se, millaisin määrityksin ja periaattein rahasto sijoittaa, antaa myös viitteitä rahaston riskistä. Riskipolitiikka selviää rahaston säännöissä.

Lue lisää riskeistä rahastoesitteestä