Compliance

Säästöpankkiryhmälle on ensiarvoisen tärkeää lakien ja voimassa olevien määräysten noudattaminen kaikessa toiminnassamme. Säästöpankkiryhmän Compliance-toiminto valvoo, että ryhmässä noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance-toiminnon vastuulla on myös sisäisten periaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvominen. 
...