Hallinnointi

Säästöpankkiryhmässä kaikkien toimielinten roolien ja vastuiden läpinäkyvyys ja toimivuus on kaikkien sidosryhmien etu. Hallinnoinnin sivuilta löydät kuvauksen Säästöpankkiryhmän hallinnosta ja johtamisesta, palkitsemisesta, lakien ja säännösten noudattamisesta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä viestintä- ja tiedonantopolitiikasta.
Säästöpankista saat sparrausta taloutesi pitämiseksi tasapainossa.