Hallintoneuvosto

Keskusyhteisön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 35 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenen. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Ryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan pääsääntöisesti kunkin säästöpankin hallituksen puheenjohtaja varsinaiseksi ja varapuheenjohtaja varajäseneksi. Hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 13 jäsentä. Nooa Säästöpankilla ei ole edustajaa hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti. Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen käytännön tehtäviä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulos. Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti 3–4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti keskusyhteisön hallitus ja esittelee toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

VARSINAINEN JÄSEN

SÄÄSTÖPANKKI

VARAJÄSEN

Timo Saraketo, varapj. Aito Säästöpankki Oy Pauli Kurunmäki
Markku Tyynismaa  Avain Säästöpankki Erkki Laide
Peter Storsjö Ekenäs Sparbank Ab Niklas Lindström
Valtteri Simola
Helmi Säästöpankki Oy Osmo Pieski
Björn West, varapj. Kvevlax Sparbank Ab Jan Ekman
Juri Mattila Lammin Säästöpankki Sirpa Pietikäinen
Lauri Kivistö Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy Heli Huhtala
Mika Lindqvist Myrskylän Säästöpankki Mikko Paajanen
Dan Liljedal Närpes Sparbank Ab Torbjörn Nygård
Arto Seppänen, pj Someron Säästöpankki Kaisa Vasama-Kakko
Päivi Nuutila Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta Taneli Ruohola
Ilpo Lukkarinen Säästöpankki Optia Kirsi Hedman
Veli-Markku Nieminen Säästöpankki Sinetti Eija Arvaja

 

Lue lisää: Hallinto ja johtaminen