Hallintoneuvosto

Keskusyhteisön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 35 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenen. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Ryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan pääsääntöisesti kunkin säästöpankin hallituksen puheenjohtaja varsinaiseksi ja varapuheenjohtaja varajäseneksi. Hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 20 jäsentä. Nooa Säästöpankilla ei ole edustajaa hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja yhteenliittymän edun mukaisesti. Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa hallituksen esityksestä Säästöpankkiryhmän toimintaperiaatteet, strategian, vakavaraisuuden hallinnan periaatteet sekä muut ohjauksen yleiset periaatteet.

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen käytännön tehtäviä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen kutsusta ja on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdollisten äänestysten tulos. Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti 3–4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti keskusyhteisön hallitus ja esittelee toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

VARSINAINEN JÄSEN

SÄÄSTÖPANKKI

VARAJÄSEN

Eero Laesterä, pj Aito Säästöpankki Timo Saraketo 
Markku Tyynismaa  Avain Säästöpankki Erkki Laide
Peter Storsjö Ekenäs Sparbank Kerstin Westerlund
Jari Naarmala Eurajoen Säästöpankki Jussi Aarnio
Juha Viljamaa, varapj
Helmi Säästöpankki Valtteri Simola
Pauli Kurunmäki Huittisten Säästöpankki Harri Lumme
Heikki Peltola Kalannin Säästöpankki Päivi Nuutila
Björn West Kvevlax Sparbank Anita Sundman
Timo Virtanen Lammin Säästöpankki Sirpa Pietikäinen
Matti Säteri Liedon Säästöpankki Auli Hänninen
Johan Mild Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Veli-Pekka Mattila
Teppo Mikkola Mietoisten Säästöpankki Maria Kavén
Henry Bergman Myrskylän Säästöpankki Jussi Karinen
Dan Liljedal Närpes Sparbank Torbjörn Nygård
Kai Saarinen Pyhärannan Säästöpankki Sampo Eilu
Arto Seppänen, varapj Someron Säästöpankki Esa Pajulo
Jarmo Olkkonen Sysmän Säästöpankki Markku Kaarnattu
Antero Savolainen Säästöpankki Optia Eero Halonen
Veli-Markku Nieminen Säästöpankki Sinetti Eija Arvaja
Jorma Lammi Ylihärmän Säästöpankki Esa Kankaanpää

 

Lue lisää: Hallinto ja johtaminen