Tuote- ja palveluyhtiöiden hallitukset

Sp-Henkivakuutus Oy

Karri Alameri Säästöpankkikeskus
Peter Finne Koivulahden Säästöpankki
Heini Piitulainen Aito Säästöpankki
Matti Saustila pj. Eurajoen Säästöpankki
Henry Udd varapj. Helmi Säästöpankki
Ville Porkka Riippumaton

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Jussi Hakala Liedon Säästöpankki
Monika Mangs Närpiön Säästöpankki
Tomi Närhinen pj.
Säästöpankkiliitto
Hannu Syvänen varapj.
Säästöpankki Sinetti
Anne Toivonen
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj

Jussi Hakala Liedon Säästöpankki
Monika Mangs Närpiön Säästöpankki
Tomi Närhinen pj.
Säästöpankkiliitto
Hannu Syvänen varapj.
Säästöpankki Sinetti
Anne Toivonen
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Sp-Koti Oy

Toivo Alarautalahti
Aito Säästöpankki
Rafael Eerola varapj.
Eurajoen Säästöpankki
Esa Jäntti
Nooa Säästöpankki
Petri Korolainen pj.
Säästöpankki Optia
Annamari Malm
Avain Säästöpankki
Pia Utriainen
Koivulahden Säästöpankki

Sp-Rahastoyhtiö Oy

Karri Alameri varapj.
Säästöpankkikeskus
Matti Saustila pj.
Eurajoen Säästöpankki
Ville Porkka
riippumaton

Säästöpankkipalvelut Oy

Anita Aalto
Säästöpankkikeskus 
Annamari Malm varapj.
Avain Säästöpankki
Petri Siviranta pj.
Someron Säästöpankki