Säästöpankkien Keskuspankki yhtiönä

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on suomalaisten Säästöpankkien omistama kotimainen talletuspankki. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n pääasiallisena tehtävänä on toimia Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitoksena. Lisäksi tarjoamme verkkolaskupalveluja suuryrityksille. Säästöpankkien Keskuspankissa työskentelee noin 20 alan ammattilaista.

Tehtävänämme on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja varainhankinta, hankkia varoja ja operoida ryhmän puolesta raha- ja pääomamarkkinoilla sekä hoitaa maksujen välitys. Huolehdimme myös ryhmän sisäisen likviditeetin tasauksesta.

Keskuspankin tehtävät

Säästöpankkien Keskuspankin ensisijaisena tehtävänä on hoitaa Säästöpankkien keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalveluita ovat esimerkiksi Säästöpankkien asiakkaiden maksujenvälitykseen liittyvät tehtävät ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien pankkien jälleenrahoitusta tukevat tehtävät. Lisäksi Sp-Keskuspankki tukee Säästöpankkien liiketoimintaa tuottamalla korkotukilainoihin ja maksukortteihin liittyviä palveluita.

Hallitus ja organisaatio

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Säästöpankkien Keskuspankkia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Säästöpankkien Keskuspankin hallitus

Pirkko Ahonen 
Monika Mangs
Tomi Närhinen (pj)
Jarmo Rinta
Petri Siviranta
Hannu Syvänen (varapj)

Säästöpankkien Keskuspankin johtoryhmä

Kai Brander, vt Toimitusjohtaja
 Mervi Luurila, Talousjohtaja, Maksaminen, arvopaperit ja talous
 Manu Kauppila, Palvelujohtaja, Kortit
 Taru Kruus, Tasehallintajohtaja
 

Viranomaisvalvonta

Säästöpankkien Keskuspankilla on Finanssivalvonnan myöntämä talletuspankin toimilupa. Toimintaamme valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonnan yhteystiedot:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103
00101 Helsinki
010 831 51 (vaihde)
www.finanssivalvonta.fi