Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Säästöpankkien Keskuspankki toimii ryhmän keskusluottolaitoksena ja sen tehtävänä on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, sekä hoitaa maksujen välitys ja maksukorttien liikkeeseenlasku.
Säästöpankkiryhmään kuuluu 23 itsenäistä Säästöpankkia.

Ajankohtaista

Tietoa kortinhaltijalle

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on Säästöpankkiryhmän maksukorttien liikkeellelaskija. Kaikissa asiakaspalveluun liittyvissä kysymyksissä kortinhaltijoita palvelevat Säästöpankit.
Säästöpankin maksukortin valmistuksessa on käytetty suomalaista visakoivua.