Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Säästöpankkien Keskuspankki toimii ryhmän keskusluottolaitoksena ja sen tehtävänä on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, sekä hoitaa maksujen välitys ja maksukorttien liikkeeseenlasku.
...

Tietoa kortinhaltijalle

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on Säästöpankkiryhmän maksukorttien liikkeellelaskija. Kaikissa asiakaspalveluun liittyvissä kysymyksissä kortinhaltijoita palvelevat Säästöpankit.