Säästöpankkiryhmän taloudellinen materiaali

Säästöpankkiryhmä, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj julkaisevat vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuosikatsauksen.

Säästöpankkiryhmä julkaisee taloudellisen materiaalin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj julkaisevat taloudellisen materiaalin suomeksi ja englanniksi.

Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä määrätään, että Säästöpankkien yhteenliittymän. Keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty tilinpäätös. Säästöpankkiliitto osk:n hallitus on vastuussa tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta. Tilikausi on kalenterivuosi.
 
Säästöpankkiliitto osk:n kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. Jäljennökset Säästöpankkiryhmän taloudellisista raporteista on saatavissa alla tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki.
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti siten kuin EU on standardit hyväksynyt. Talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukaisesti Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovellettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista. Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteet julkaistaan osana tilinpäätöstä.

Taloudellinen raportointiprosessi ja kalenteri

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Säästöpankkiryhmä julkaisee vuosittain yhden puolivuosikatsauksen ja koko vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Säästöpankkiryhmän tilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset

Säästöpankkiryhmän, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n pörssitiedotteet

...