Säästöpankkien yhteenliittymä

Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, itsenäiset Säästöpankit ympäri Suomen, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Sp-Rahastoyhtiö Oy ja Säästöpankkipalvelut Oy
 
Säästöpankkiryhmä eroaa Säästöpankkien yhteenliittymästä siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy
 
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista.


Katso myös:

Rakenne
Säästöpankkiryhmän strategia
Säästöpankkiryhmän Säästöpankit
Historia