Rakenne

Säästöpankkiryhmä muodostuu Säästöpankkien yhteenliittymästä ja muista yhteenliittymään kuuluvien Säästöpankkien omistamista yhtiöistä ja yhteisöistä.

Yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisö, keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset, jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Säästöpankkiliitto osk toimii yhteenliittymän keskusyhteisönä.

Katso myös:

Säästöpankkiryhmän strategia
Säästöpankkiryhmän Säästöpankit
Säästöpankkien yhteenliittymä
Historia