Säästöpankkiryhmän Säästöpankit

Säästöpankkiryhmään kuuluvat itsenäiset Säästöpankit ympäri Suomen. Keskitymme vähäriskiseen vähittäispankkitoimintaan, erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimamme kattaa kaikki niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden keskeiset pankkipalvelut. Niitä täydennetään kumppaneiden kanssa tarjottavilla muilla finanssialan palveluilla ja tuotteilla.

Pääkaupunkiseudulla vastaavaa vähittäispankkitoimintaa harjoittaa Säästöpankkien omistama Nooa Säästöpankki Oy.

Säästöpankit ovat yhteisömuodoltaan perinteisiä säästöpankkeja tai säästöpankkiosakeyhtiöitä.

Säästöpankeissa ylintä päätösvaltaa käyttävät isännät, jotka ovat tallettajien ja mahdollisten kantarahasto-osuuden omistajien edustajia.

Säästöpankkiosakeyhtiöissä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiökokouksessa säästöpankkisäätiöt, joiden hallinto muodostuu samoin tallettajien edustajista. Isännät tai yhtiökokous valitsevat pankille hallituksen.

Säästöpankkien yhteenliittymän johdosta niillä on keskinäinen taloudellinen vastuu. Yksittäisen Säästöpankin velvoitteiden hoitamisesta vastaavat tarvittaessa kaikki yhteenliittymän Säästöpankit ja palveluyhtiöt Säästöpankkiliitto osk:n kautta. Viime kädessä vastuuta kantaa koko Säästöpankkiryhmä. Yhteenliittymän toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Säästöpankin hallinnossa kuuluu asiakkaan ääni

Säästöpankkien päätöksenteko eroaa monista muista pankeista, koska Säästöpankin hallinto koostuu asiakkaiden edustajista.

Jokaisella Säästöpankilla on isännistö, jonka valitsevat pankin tallettajat. Säästöpankissa voi olla myös isäntien valitsema hallintoneuvosto. Säästöpankin hallituksen valitsee isännistö tai mahdollinen hallintoneuvosto.

Kaikki säästöpankit ovat keskusjärjestönsä Säästöpankkiliiton jäseniä. Säästöpankkiliitto edistää säästöpankkien kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoo niiden etuja. Säästöpankkien yhteiset pankkipoliittiset päätökset tehdään liitossa.

Säästöpankkiryhmän pankit ja niiden yhteystiedot löydät täältä.