Vakavaraisuus ja taloudellinen tila

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiön on julkistettava vuosittain hallituksen hyväksymä kertomus vakavaraisuudestaan ja taloudellisesta tilastaan.
Ennen vakuutussopimuksen tekemistä asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa käsittelevä kertomus on saatavilla.