Vastuullinen sijoittaminen

Sp-Henkivakuutuksen sijoitustoiminta on sitoutunut Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet. Sp-Henkivakuutuksen vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lähtökohtana on olla pitkäaikainen vastuullinen sijoittaja, jonka ensisijaisena tavoitteena on saada sijoituksilleen tuottoa pitkällä aikavälillä. Sp-Henkiyhtiö pyrkii noudattamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia sijoitusprosesseissaan ja omistajapolitiikassaan. Näiden periaatteiden  noudattamista edellytetään myös Sp-Henkivakuutuksen ulkopuolisilta varainhoitajilta.

Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet

SP-HENKIVAKUUTUKSEN OMISTAJAOHJAUSPOLITIIKKA