Vastuullinen sijoittaminen

Mistä tunnistaa vastuulliset sijoituskohteet? Vastuullisuus voi merkitä eri asioita kullekin. Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lue lisää periaatteistamme sekä esimerkeistä vastuullisten sijoituskohteiden valikoimastamme.

Säästöpankin brändikuva

Sovellamme aina sijoitusprosessissamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahastojamme voit ostaa suoraan verkko- tai mobiilipankissasi.

Sijoittamalla Säästöpankki Ympäristöön, sijoitat suoraan paremman maailman hankkeisiin.

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Säästöpankissa? 

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan sijoitusprosessia, jossa taloudellisten lukujen lisäksi otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat eli niin kutsutut ESG-tekijät. Vastuullisuuden periaatteiden soveltaminen on tärkeä osa sijoitusprosessiamme ja noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissamme. Toteutus tapahtuu tässä määriteltyjen eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.

Kaikessa varainhoidossamme on kuitenkin huomioitu seuraavat: 

  • Huomioimme sijoittamisessa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan (ESG-tekijät)
  • Seuraamme, että valitsemamme suorat sijoituskohteet noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja normeja
  • Olemme mukana yhteistyöaloitteissa vastuullisen sijoittamisen vahvistamiseksi
  • Olemme aktiivinen omistaja, eli osallistumme esimerkiksi hallinnoimiemme rahastojen sijoituskoneena olevien yritysten yhtiökokouksiin
  • Emme sijoita suoraan tietyille toimialoille, esimerkiksi aseteollisuuteen tai tupakkateollisuuteen.
  • Viestimme avoimesti rahastojemme vastuullisuudesta, esimerkiksi vastuullisuusraportin muodossa.

ESG-tekijöillä (Environment, Social and Governance) voidaan ympäristön osalta tarkoittaa mm. kestävän kehityksen, luonnon monimuotoisuuden ja energiakysymysten huomioimista. Yhteiskunnallisen eli sosiaalisen vastuun alle voi kuulua mm. henkilöstöpolitiikka ja työolosuhteet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo. Hyvän hallintotavan tarkasteluun voi sisältyä esimerkiksi hallituksen riippumattomuus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruptio- ja lahjontavastainen toiminta.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (pdf)

Omistajaohjauspolitiikka (pdf)

Vastuullisuusraportit ja katsaukset 

Miksi valintamme on vastuullinen sijoittaminen? 

  • Uskomme, että vastuullinen sijoittaminen edistää saavuttamaan hyvää pitkän aikavälin tuottoa
  • ESG-tekijöiden (environment, social, governance) huomioiminen auttaa sijoituskohteisiin liittyvien riskien hallinnassa sekä mahdollisuuksien löytämisessä
  • Vastuullistekijöillä ja niihin liittyvällä sääntelyllä voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
  • Tahdomme lisäksi edistää muutosta kohti kestävämpää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa.

Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus pitää tilanteen tasalla 

Julkaisemme puolivuosittain Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsauksen. Katsauksessa kerromme, mitä olemme tehneet vastuullisen sijoittamisen osalta sekä julkaisemme tietoa rahastojemme vastuullisuusmittareista. Rahastokohtaisista tiedoista löytyy esimerkiksi vastuullisuuspisteytykset ja -arvosanat sekä hiilijalanjäljet. Kerromme myös esimerkiksi, mitkä rahastoistamme ovat saaneet Morningstarin Low Carbon -merkin ja mikä on rahastojemme sijoituskohteiden positiivinen ympäristövaikutus. Sijoitusten vastuullisuudesta ja kokonaisuudesta vastaa Sp-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja. Sp-Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa säännöllisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja seuraa vastuullisuuden toteutumista.

Ilmastonmuutoksen hillintä sijoitustoiminnassa

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimpiä maapallon hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon rahastojemme kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Olemme poissulkeneet tiettyjä toimialoja ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten vaikutusten vuoksi. Lisäksi käytössämme on erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla lisäämme rahastojemme ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä.

Lisäksi tahdomme edistää yhtenäistä ja läpinäkyvää raportointia ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitustoimintaan ja sijoittajille onkin tärkeää huomioida myös ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoituskohteissaan sekä saada tietoa yhtiöiden niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Sen takia olemme liittyneet TCFD (The Task Force on Climate-related Financial Disclosure)-tukijaksi.

Sijoitusrahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Yllä oleva ei ole sijoitussuositus tai -neuvo, vaan jokaisen on itse arvioitava harkitsemansa rahaston sopivuutta itselleen sijoituskohteena.

 

Lue lisää: 

Sijoittajaninformaatio

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sp-Rahastoyhtiön vuosiraportti PRI:lle

Säästöpankkiryhmän Vastuullisuusraportti

Lue lisää vastuullisuudesta Säästöpankkiryhmässä

Vastuullisen sijoittamisen myytit