Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) määritelmän mukaan pääasialliset haitalliset vaikutukset (Principal Adverse Sustainability Impacts, "PAI") tarkoittavat sijoituspäätösten vaikutuksia, joista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Sp-Rahastoyhtiö ja Sp-Henkivakuutus huomioivat tiedonantoasetuksen määritelmien mukaisesti kaikki pakolliset pääasialliset haitalliset indikaattorit ja kaksi vapaavalintaista indikaattoria tietojen saatavuus, laatu ja kattavuus huomioiden. Indikaattorit koskevat seuraavia teemoja: ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita koskevat indikaattorit, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnantorjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit sekä valtioihin, ylikansallisiin organisaatioihin sekä kiinteistövarallisuuteen tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit.

 

Lue lisää ilmoituksistamme sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin:

Sp-Rahastoyhtiö: Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 30.6.2023

Sp-Henkivakuutus: Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 30.6.2023

Säästöpankkien sijoitus- ja vakuutusneuvonta: Kestävän rahoituksen sääntelyyn, kestävyyteen ja kestävyysriskeihin liittyviä tietoja Säästöpankeissa. 

 

Lue lisää kestävyysriskeihin liittyvistä toimintaperiaatteistamme:

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet Säästöpankkiryhmässä

Kestävyysriskeihin liittyvät tiedot Sp-Henkivakuutus

 

Lue lisää tiivistelmästämme rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia:

Sp-Rahastoyhtiö: Tiivistelmä rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia

Sp-Henkivakuutus: Tiivistelmä rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia