Sijoitustiimi

Sijoitustiimimme koostuu asiantuntevista ja sitoutuneista salkunhoitajista.

Salkunhoito

Salkunhoitotiimissämme yhdistyy monipuolinen osaaminen, alan pitkä kokemus, analyyttinen tietotaito sekä sijoitusmarkkinoiden syvällinen tuntemus. Sijoitustoiminnassamme makrotaloudellinen tuntemus kytkeytyy vahvaan korko- ja osakeosaamiseen. Tiivis yhteistyö, kommunikaatio ja jatkuva osaamisen kehittäminen ovat tiimin toiminnan kulmakiviä. Sijoitustoimintamme jatkuvuutta turvaavat riittävä resursointi ja toimiva varahenkilöjärjestelmä. Tiimistä löytyy monenlaista asiantuntevuutta, jotka sijoitusprosessissamme täydentävät toisiaan. 

Petteri Vaarnanen, varainhoidon johtaja, KTM
Virve Valonen, vastuullisuusjohtaja, DI
Olli Tuuri, osakesalkunhoitaja, CIIA, CEFA
Anders Pelli, osakesalkunhoitaja, KTM 
Johan Hamström, osakesalkunhoitaja, Econ.mag
Mikko Rautiainen, korkosalkunhoitaja, CFA, KTM
Evgeny Artemenkov, korkosalkunhoitaja, CFA, KTM
Mark Mattila, korkosalkunhoitaja, KTM
Lassi Kallio, salkunhoitaja, VTK