Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahaston kohderahaston muutos

Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto sijoittaa tällä hetkellä varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Russia –sijoitusrahastoon (kohderahasto).

Kohderahaston muutoksesta johtuen Säästöpankki Venäjä tulee sijoittamaan 18.6.2021 lähtien varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Pictet – Russian Equities -sijoitusrahastoon. Uusi kohderahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka sijaitsevat Venäjällä tai joiden liiketoiminta tapahtuu pääasiassa Venäjällä.

Kohderahaston muutos ei muuta Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahaston riskiluokkaa, joka on tällä hetkellä 6 (=korkea riski).

Lisätietoja löytyy rahastoesitteestä ja Säästöpankki Venäjä – erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteestä, jotka julkaistaan päivitetyin tiedoin kohderahaston muutoksen yhteydessä 18.6.2021.

Sp-Rahastoyhtiö Oy

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista