Ilmoitus sääntömuutoksesta Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston Säästöpankki osuussarjan ja POP osuussarjan osuudenomistajille

Säästöpankin rahapuu

Sääntömuutokset tulevat voimaan 26.9.2023. Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 16.5.2023 päättänyt muuttaa Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston rahastokohtaisia sääntöjä. Rahaston sääntöjen muutos on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 26.5.2023 ja se tulee voimaan 26.9.2023.

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston rahastokohtaisten sääntöjen 4a §:ää muutetaan siten, että jos maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, merkinnät ja lunastukset toteutetaan sitä edeltävän pankkipäivän arvoon sekä samoin rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo lasketaan sitä edeltävälle pankkipäivälle. Rahaston voimassa olevien sääntöjen mukaan käytetään seuraavaa pankkipäivää.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahaston säännöt ovat saatavilla osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä Säästöpankkien, Oma Säästöpankki Oyj:n ja POP Pankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY
Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista