Miten sijoitusten vastuullisuutta tulisi arvioida?

Eräänä talvisena aamuna huomaan, että lapseni lempikengissä ei olekaan enää kasvunvaraa. Mittaillessani jälkikasvuni jalan pituutta jään epäilemään tulosta. Mittaaminen ja tulosten arviointi riippuvat tavasta, jolla ne tehdään. Tähän törmään myös työssäni vastuullisen sijoittamisen päällikkönä Säästöpankkiryhmässä.

Säästöpankin brändikuva.

Vastuullinen sijoittaminen voi merkitä eri asioita eri sijoittajille. Toinen saattaa keskittyä yhteen tai muutamaan itselleen tärkeään aiheeseen, kun taas toinen voi katsoa asiaa kokonaisvaltaisemmin. Vastuulliseen sijoittamiseen on useita eri lähestymistapoja. Säästöpankkien Varainhoidossa lähestymistapojamme ovat ESG-riskien ja -tekijöiden huomioiminen, teemapohjainen vaikuttavuussijoittaminen, poissulkeminen, kansainvälisten normien ja sopimusten noudattamisen seuraaminen sekä aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen.

Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa

Kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja se onkin yksi sijoittamisen vaihtoehto kaikille sijoittajille. Finsifin keväällä tekemän kyselytutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia kertoi huomioivansa ESG-tekijöitä eli ympäristöasioita (Environment), sosiaalista vastuuta (Social) sekä hyvää hallintotapaa (Governance) sijoituspäätöksiä tehdessään. Arviolta 1,2 miljoonaa suomalaista sijoittaa rahastoihin

Finanssialan teettämän Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan ja 64 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kertoi omistavansa säästöjä tai sijoituksia eri kohteissa. Erityisesti rahastosäästäminen on suositumpaa kuin koskaan aiemmin.

Sijoitusten vastuullisuutta tulee arvioida kokonaisvaltaisesti

Sijoitusten vastuullisuuden mittaamiseen on erilaisia työkaluja ja tapoja. Joidenkin tutkimusten mukaan taloudellisten tietojen ja ESG-arviointien palveluntarjoajia on maailmalla useita satoja erilaisia ja vain pieni osa näiden ESG-arviointien painotuksista korreloi merkittävästi keskenään. Sijoituksen kohteiden vastuullisuuden arviointi voikin siis johtaa yhdellä ESG-työkalulla yhteen lopputulokseen ja toisella toiseen.

Säästöpankkien Varainhoidossa meillä on kussakin sijoittamassamme omaisuuslajissa kokenut salkunhoitaja ja käytämme kokonaisarviointia monipuolisten tietolähteiden ja työkalujen pohjalta. Kerromme rahastojemme suoriutumisesta avoimesti vastuullisen sijoittamisen katsauksessamme puolivuosittain. Esimerkiksi viime puolivuotiskaudella hallinnoimien rahastojemme vastuullisuuspisteet nousivat suuressa osassa rahastoja.

EU yhtenäistää vastuullisten sijoitusten määritelmiä

EU:n kestävän rahoituksen regulaatio tulee vaikuttamaan vastuullisista sijoituksista annettaviin tietoihin sekä yhtenäistämään vastuullisten sijoitusten määritelmiä ja raportointia lähitulevaisuudessa. Näistä yksi merkittävimmistä on EU taksonomia, joka on kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta. Taksonomia tulee myöhemmin laajenemaan ja se linkittyy myös EU:n tiedonantosetukseen, jonka avulla sijoittajat tulevat saamaan tarkempaa tietoa muun muassa sijoitusten kestävyyden tasosta. Myös Säästöpankkien Varainhoidossa on varauduttu sääntelyn vaikutuksiin ja kehitämme vastuullisuuden arviointia, tiedonkeruuta ja raportointia aktiivisesti.

Raportointimenetelmät ja EU sääntelyä koskevat regulaatiotulkinnat kehittyvät, kunnes vakiintuvat ajan kanssa. Myös vastuullista sijoittamista koskeva tiedonsaanti paranee, kun lähivuosien aikana sijoitusten kohteena olevien yritysten taksonomia- ja yritysvastuuraportointi kehittyy syvenevien velvoitteiden myötä. On myös huomioitavaa, että sijoituksen kohteista pienet yritykset eivät vielä raportoi yhtä kattavasti ja niiden osalta arvioinnissa tärkeään rooliin nouseekin aktiivinen omistajuus mm. tapaamisten, vaikuttamiskeskusteluiden, yhtiökokouksissa ja nimitysvaliokunnissa vaikuttamisen kautta. Viime vuonna keskustelimme yhtiötapaamisissa 241 yrityksen kanssa.

Vastuullisuuden merkitys ei tule tulevaisuudessa vähenemään. Uusiutuvat energialähteet ja vihreä siirtymä luovat osalle yrityksistä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Pyrimme Säästöpankkien Varainhoidossa tunnistamaan näitä trendejä ja edistämään muutosta kohti kestävämpää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa.

 

Virve Valonen
Virve Valonen toimii vastuullisen sijoittaminen päällikkönä Säästöpankkien Varainhoidossa, joka on osa Säästöpankkiryhmää.

Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.
Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista