Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuotto-osuuksien maksut 2023

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 16.3.2023 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2022. Samalla päätettiin rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,30 € / osuus
Säästöpankki High Yield -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 0,90 € / osuus
Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,60 € / osuus
Säästöpankki Kantti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 5,10 € / osuus
Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,20 € / osuus
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,20 € / osuus
Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 0,90 € / osuus
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,90 € / osuus
Säästöpankki Maltti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,00 € / osuus
Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,60 € / osuus
Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 5,00 € / osuus
Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 0,40 € / osuus
Säästöpankki Ryhti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,50 € / osuus
Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 0,50 € / osuus
Sijoitusrahasto POP Korkosalkun A-osuuksien omistajille 0,02 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 17.3.2023 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka oli tuolloin merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 13.4.2023.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Korkosalkku, POP Eurooppa, POP Maailma, POP Optimi, POP Pohjoismaat, POP Suomi ja POP Vakaa -sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen, Säästöpankki Tuottohakuinen ja Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan kunkin rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista