Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuotto-osuuksien maksut 2024

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 14.3.2024 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2023. Samalla päätettiin rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,40 € / osuus

Säästöpankki High Yield -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,40 € / osuus

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus

Säästöpankki Kantti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 5,40 € / osuus

Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,80 € / osuus

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,10 € / osuus

Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 0,90 € / osuus

Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,70 € / osuus

Säästöpankki Maltti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus

Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,10 € / osuus

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,80 € / osuus

Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 0,90 € / osuus

Säästöpankki Ryhti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,60 € / osuus

Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,10 € / osuus

Sijoitusrahasto POP Korkosalkun A-osuuksien omistajille 0,03 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 14.3.2024 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka olivat 15.3.2024 merkittynä osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 12.4.2024.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Korkosalkku, POP Eurooppa, POP Maailma, POP Optimi, POP Pohjoismaat, POP Suomi ja POP Vakaa -sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen, Säästöpankki Tuottohakuinen ja Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan kunkin rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.


Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista