Säästöpankkiryhmän ja POP Pankki -ryhmän tuoteyhteistyö laajenee

Säästöpankkiryhmä ja POP Pankki -ryhmä tiivistävät yhteistyötään säästämisen ja sijoittamisen osa-alueella aiemmin sovitun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Säästöpankkiryhmä ja POP Pankki -ryhmä tiivistävät yhteistyötään säästämisen ja sijoittamisen osa-alueella. Kuvassa vas. liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli POP Pankki -ryhmästä ja varallisuudenhoidon palvelujen liiketoimintajohtaja Karri Alameri Säästöpankkiryhmästä.
Kuvassa vas. liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli POP Pankki -ryhmästä ja varallisuudenhoidon palvelujen liiketoimintajohtaja Karri Alameri Säästöpankkiryhmästä.

Säästöpankkiryhmä ja POP Pankki -ryhmä tiivistävät vuonna 2017 solmittua yhteistyötä entisestään. Säästöpankkiryhmään kuuluva Sp-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi jatkossa seitsemää POP Rahastoa: POP Eurooppa, POP Korkosalkku, POP Maailma, POP Optimi, POP Pohjoismaat, POP Suomi, POP Vakaa.

Yhteistyön tavoitteena on edistää Säästöpankkiryhmän ja POP Pankki -ryhmän liiketoimintaa tarjoamalla asiakkaille laadukkaita, kilpailukykyisiä ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioivia tuotteita ja palveluita. Säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon tuotealueet ovat strategisesti merkittäviä painopistealueita molemmille pankkiryhmille.

”Tahdomme jakaa Säästöpankkien Varallisuudenhoidon palkittua sijoitustoiminnan osaamista POP Pankki -ryhmän asiakkaiden eduksi. Omalta osaltamme varmistamme POP Rahastojen laadukkaan salkunhoidon ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen. Tulemme jatkossakin kehittämään varainhoidon palveluita ja tuotteita vastaamaan asiakkaidemme kasvavia tarpeita erityisesti säästämisen osa-alueella”, sanoo Säästöpankkiryhmän varallisuudenhoidon palvelujen liiketoimintajohtaja Karri Alameri.

”Osana POP Pankki -ryhmän jatkuvaa uudistumista, haluamme tarjota asiakkaillemme laajemman ja entistäkin laadukkaamman tuotetarjoaman myös rahastopuolella. Tähän olemme valinneet kumppaniksi Säästöpankin, jonka tuotteet ovat erittäin kilpailukykyisiä. Muutos mahdollistaa uusien innovatiivisten ja asiakastarpeeseen vastaavien tuotteiden, kuten Ympäristörahaston tuomisen asiakkaidemme saataville. Tavoitteemme ovat korkealla, sillä kahden vahvasti asiakastyytyväisyyteen panostavan pankkiryhmän yhteistyö on asiakkaiden voitto”, kertoo POP Pankki -ryhmän liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli.

Lisätietoja:

Karri Alameri, Säästöpankkiryhmän varallisuudenhoidon palvelujen liiketoimintajohtaja, 045 656 5250, karri.alameri@saastopankki.fi

Jaakko Pulli, POP Pankki -ryhmä, liiketoimintajohtaja, 050 4200 925, jaakko.pulli@poppankki.fi

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Säästöpankkikeskukseen kuuluu muun muassa Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka tarjoaa sijoitusrahasto- ja varainhoitopalveluja. Säästöpankeilla on yhteensä lähes puoli miljoonaa asiakasta ja Säästöpankkiryhmä työllistää noin 1400 ihmistä eri puolilla Suomea. www.saastopankki.fi

Rahastotutkimusyhtiö Morningstar palkitsi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n vuonna 2018 Suomen parhaana osakevarainhoitajana. Maaliskuussa 2019 Säästöpankkien Varainhoito palkittiin parhaana suomalaisten osakkeiden rahastotalona englantilaisen tutkimusyhtiö Citywiren järjestämässä Citywire Nordic Awards -kilpailussa.

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk. Lisätietoja osoitteessa www.poppankki.fi.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista