Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen tuotonjako. Osuudenomistajien kokousta ei pidetä.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14. maaliskuuta 2024.

Säästöpankin brändikuva

Tuotto-osuuksien omistajille maksetaan rahastojen varoista tuottona se määrä, jonka Sp-Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous 14.3.2024 päättää rahastojen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto-osuus vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta rahaston pääomasta. 

Tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille tuotto-osuuden omistajille varsinaisen yhtiökokouspäivän rekisteritietojen mukaisesti yhtiökokouksen määräämänä päivänä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Sp-Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. 

Osuudenomistajien kokousta ei pidetä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista