Sulautuminen ja sääntömuutos Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahaston ja Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahaston Säästöpankki ja POP osuussarjojen osuudenomistajille

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto (Aasia -rahasto) sulautuu Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahastoon (Kehittyvät Markkinat -rahasto). Finanssivalvonta on antanut luvan sulautumiseen 21.12.2023 ja sulautuminen toteutetaan 22.3.2024. Kaupankäynti Aasia -rahaston osuuksilla loppuu 21.3.2024 klo 15.00.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 18.10.2023 päättänyt sulautumisen yhteydessä muuttaa Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahaston (AIF) sijoitusrahastoksi (UCITS) ja siihen liittyen päättänyt muuttaa rahaston sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 18.1.2024. Keskeisimmät muutokset ovat rahastokohtaisten sääntöjen 1 ja 2 §:ään tehdyt sijoitusrahastona toimimista edellyttävät muutokset rahaston nimeen sekä rahaston sijoitustoiminnan tarkoitukseen ja varojen sijoittamiseen.

Sulautumisen tausta

Sp-Rahastoyhtiö kehittää rahastovalikoimaansa ja pyrkii vähentämään keskenään samankaltaisia rahastoja. Sulautumisella poistetaan osittaista maantieteellistä päällekkäisyyttä rahastovalikoimassa ja tarjotaan sulautuvien rahastojen osuudenomistajille sijoituskohteet, joilla on arviomme mukaan pitkällä aikavälillä edellytykset parempaan tuottoon. Lisäksi osittain samanlaisella sijoitusstrategialla ja maantieteellisellä alueella toimivien rahastojen sulautuminen yhdeksi rahastoksi on perusteltua hallinnollisen tehokkuuden parantamiseksi ja rahaston koon kasvaminen turvaa rahaston jatkuvuutta.

Aasia -rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa kohderahaston kautta varansa pääosin aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin, ei kuitenkaan japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin. Kehittyvät Markkinat -rahasto sijoittaa kohderahaston kautta varansa pääosin kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille, kuten Aasia-Tyynenmeren alueelle (pl. Japani), Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan.

Avaintietoasiakirjojen mukaan asteikolla 1-7 kummankin rahaston riskiluokka on 5 ja kumpikin rahasto on kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetus (SFDR) 8 artiklan mukainen rahasto.

Vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ja sääntömuutos ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta eikä aiheuta kustannuksia.

Sulautuvassa rahastossa olevat varat ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavaan rahastoon ja sulautuva rahasto purkautuu. Sulautuvan Aasia -rahaston Säästöpankki osuussarjan osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Kehittyvät Markkinat -rahaston Säästöpankki osuussarjan osuuksia. POP osuussarjan osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Kehittyvät Markkinat -rahaston POP osuussarjan osuuksia sillä euromääräisellä summalla, joka vastaa asiakkaan Aasia -rahaston rahasto-osuuksien markkina-arvoa sulautumispäivänä.

Kehittyvät Markkinat -rahaston hallinnointipalkkio ja juoksevat kulut (0,90 % / 1,52 %) ovat Aasia -rahaston hallinnointipalkkiota ja juoksevia kuluja (1,00 % / 1,73 %) pienempiä.

Edellä mainitut rahastojen hallinnointipalkkiot peritään sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointipalkkioiden lisäksi.
Sulautuminen ja vastaanottavan rahaston sääntömuutos eivät tule käytännössä aiheuttamaan merkittävää sijoituspolitiikan muutosta Kehittyvät Markkinat -rahastossa.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvolliselle. Mikäli asiakas lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen rahastoon ennen sulautumista, hänelle mahdollisesti syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota verotuksessa.

Rahasto-osuudenomistajille sulautumisesta aiheutuvat erityiset oikeudet

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistaja voi halutessaan ilman palkkiota lunastaa tai vaihtaa osuutensa yllä mainituissa rahastoissa toiseen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan rahastoon ja tällöin toimeksiannon on oltava Sp-Rahastoyhtiössä viimeistään 21.3.2024 klo 15.00, minkä jälkeen Aasia -rahaston osuuksia ei voi merkitä, lunastaa tai vaihtaa.

Lisätietoja sulautumisesta sekä säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot

Aasia -rahaston osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua ennen sulautumista vastaanottavan Kehittyvät Markkinat -rahaston avaintietoasiakirjaan, joka on saatavissa Säästöpankkien ja POP Pankkien konttoreissa, Sp-Rahastoyhtiössä sekä internetissä osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi.

Rahastoesite ja rahastojen säännöt ovat saatavissa edellä mainituissa paikoissa. Säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot sulautumisesta ovat saatavissa Sp-Rahastoyhtiöstä. Tilintarkastajien lausunto on saatavilla kuitenkin vasta kun todellinen rahasto-osuuksien vaihtosuhde on selvillä.

Sp-Rahastoyhtiö antaa mielellään lisätietoja sulautumisesta, p. 010 436 6500

 

Sp-Rahastoyhtiö Oy
Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista