Varainhoidon markkinakommentti 15.3.2023

Yhdysvaltalaispankkien likviditeettiongelmista liikkeelle lähtenyt epävarmuus on siirtynyt Eurooppaan kuluvan päivän aikana. Tämä näkyy voimakkaana laaja-alaisena laskuna sekä osake- että yrityslainamarkkinoilla. Merkittävin osakekurssien lasku kohdistuu finanssisektoriin ja erityisesti ranskalaisiin pankkeihin.

Säästöpankin rahapuu

Osakemarkkinat

Tämän päivän osakemarkkinoiden lasku lähti liikkeelle siitä, kun kannattavuus- ja vakavaraisuusongelmista kärsivä Credit Suisse -pankin saudi-arabialainen pääomistaja antoi haastattelun, jossa hän totesi, että eivät ole lisäämässä omistustaan tällä hetkellä ”monista eri syistä johtuen”. Markkina on tällä hetkellä hyvin herkkä negatiiviselle uutisvirralle ja erinäiselle huhuille.

Pankkiosakkeiden voimakkaan laskun taustallaa on myös se tosiasia, että eurooppalaiset pankit ovat olleet sijoittajien suosikkeja viimeisen puolen vuoden aikana, korkojen nousun tuoman myötätuulen ansiosta. Tällä hetkellä näitä ”ylipainoja” puretaan samaan aikaan kun yleinen epävarmuus toimialan ympärillä tekee mahdollisista ostajista varovaisia.

Säästöpankki Euroopan sijoitusvarallisuudesta noin 6 % on sijoitettuna suuriin, vakavaraisiin, liiketoiminnallisesti hyvin hajautettuihin pankkeihin. Yleisesti ottaen pörssilistatut eurooppalaiset pankit ovat vakavaraisia ja likvidejä. Arvioimme, että todennäköisyys järjestelmäriskille on tällä hetkellä pieni. Keskuspankit ovat osoittaneet, että ovat valmiita vakauttamaan järjestelmää tilanteen niin vaatiessa. Yhdysvaltojen keskuspankki osoitti toimintakykynsä järjestelmäriskin pienentämiseksi viime viikonloppuna, tarjotessaan maksuvalmiuteen liittyvän tukiohjelman pankeille.

Korko- ja yrityslainamarkkinat

Viime viikonlopun ympärillä nähtiin dramaattisia korkoliikkeitä, kun valtionlainakorot laskivat selvästi niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Rahapolitiikan suunnan osalta on erityisen suurta epävarmuutta, mikä näkyi mm. Euribor-korkojen voimakkaina liikkeinä.

Erittäin mielenkiintoisia ovat tulevat keskuspankkikokoukset lähipäivinä. Erityinen huomio kohdistuu EKP:n toimiin pankkisektorin epävarmuuden pienentämiseksi. Historiaa peilaten EKP ei ole osoittanut kyvykkyyttä reagoida akuutteihin kriiseihin. Täten on mahdollista, että EKP nostaa korkoja seuraavassa kokouksessaan 0,50 % ja täten toistaa finanssikriisivuoden 2008 kesällä tekemänsä rahapoliittisen virheen.

Sijoittajat ovat pienentäneet riskejä yrityslainamarkkinoilla aivan kuten osakemarkkinoillakin. Lainojen luottoriskimarginaalit ovat kasvaneet voimakkaasti ja odotamme liikkeen jatkuvan. Odotamme myös maksuhäiriöiden kasvavan tulevien kuukausien aikana, jos yritysten rahoituksen saatavuus heikentyy Euroopassa.

Näkemys ja toimenpiteet

Epävarmuus tulee jatkumaan ja tilanne Credit Suisse -pankin osalta näyttää haastavalta. Vielä tässä vaiheessa on vaikea arvioida, mitä seurauksia pankin kaatumisella on. Olemme alipainossa luottoriskiä ja olemme lisänneet käteispainoja yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa. Osakerahastojen osalta olemme myös positioituneet varovaisesti. Seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti, ja seuraamme kohdeyritystemme taloudellista raportointia. Erityinen painoarvo analyysissamme kohdistuu finanssisektoriin ja mahdollisiin riskikeskittymiin sektorin sisällä. Samaan aikaan olemme valmiita hyödyntämään rahastojen likviditeettiä markkinan luomiin mahdollisuuksiin.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista