Yhdysvaltojen ympäristöpaketti tuo konkretiaa vihreälle sijoittajalle

Bidenin hyväksymä ympäristöpaketti sijoittaa 370 miljardia dollaria puhtaaseen ympäristöteknologiaan sekä energian omavaraisuuteen, ja sen tavoite on leikata Yhdysvaltain hiilipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Markkinareaktio ympäristöteeman osakkeissa oli heti vahva, vaikka uhkakuviakin on. Osakesalkun hoitaja Anders Pelli avaa tuoreessa blogissaan ympäristöpaketin mahdollisuuksia ja uhkia.

Säästöpankin brändikuva

Edellytys ympäristöpaketin läpimenolle oli paketin laajuuden kasvattaminen kattamaan muitakin kohteita kuin pelkästään ympäristöä. Paketti sai samalla uuden nimen – Inflation Reduction Act (IRA). Paketin hyväksyntä senaatissa oli positiivinen yllätys, koska aikaisemmin avainasemassa oleva demokraattisenaattori Joe Mancini vastusti aluksi sitä.

Poliittiset ohjelmajulkaisut ovat heiluttaneet ympäristöteeman osakkeita

Vihreän teeman sijoittajalle tämä vuosi on tarjonnut useita positiivisia uutisia, vaikka muu s uutisvirta on ollut synkkää. Maaliskuun alussa EU esitti REPowerEU-ohjelman, jonka tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi:

“Mitä nopeammin pystymme siirtymään uusiutuviin energialähteisiin ja vetyyn ja parantamaan energiatehokkuutta, sitä nopeammin saavutamme aidon energiaomavaraisuuden energiajärjestelmiemme suhteen.”.

Poliittiset ohjelmat heiluttavat osakekursseja. Valitettavan usein positiiviset kurssireaktiot ovat jääneet lyhytaikaisiksi, sillä konkreettiset rahavirrat eivät ole lähteneet liikkeelle tai koska tavoitteet ovat olleet sijoittajan näkökulmasta liian kaukana tulevaisuudessa. Tänä vuonna pitkänajan tavoitteisiin on kuitenkin saatu myös konkreettisia rahavirtoja ja suunnitelmia.

Osakkeiden markkina-arvo nousi nopeasti

Markkinareaktio ympäristöteeman osakkeissa oli vahva heti, kun varmistus Mancinin tuesta saatiin. Säästöpankin tutkassa on yli 250 yritystä, jotka hyötyvät ympäristöteeman ajureista. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo nousi viikossa lähes 176 miljardilla uutisen myötä. Uskomme, että tämä markkinaliike ei korjaudu yhtä nopeasti, koska ohjelmajulistuksessa on selkeät hyödyt monelle toimijalle. Onko liike liian suuri tai pieni? Siihen on vaikea vastata, mutta ylilyönniltä se ei mielestäni vaikuta. Ohjelman kesto on kymmenen vuotta ja kaikki rahavirrat eivät käänny kokonaismääräisesti yritysten liikevoitoksi. Kymmenen vuoden kesto mahdollistaa myös pitkäjänteisten suunnitelmien ja investointien tekemisen yrityksissä. Tämä johtaa myös siihen, että voidaan olettaa sijoittajien vaatiman riskipreemion pienentyneen.

Markkinoiden tehokkuutta on aina välillä kyseenalaistettu, mutta tällä kertaa markkinatoimijat ovat onnistunut perkaamaan yli 700 sivuisen lakipaketin sisällön. Markkinaliikkeet ovat olleet johdonmukaisia eli suurimmat niissä yrityksissä, joissa paketin hyöty on ollut suurin. Esimerkiksi tuulivoiman ja vetytalouden yrityksissä kurssiliikkeet olivat suuria, koska ne hyötyvät selkeästi lakipaketista.

Uhkana raaka-aineiden riittävyys ja hitaat lupaprosessit

Euroopan uusiutuvan energian tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Yksi suurimmista uhkakuvista 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi on lupaprosessien hitaus. Merituulivoimalan lupaprosessi voi kestää yhdeksän vuotta. Energiakriisin myötä poliittiset päättäjät ovat sitoutuneet lupaprosessien nopeuttamiseksi, mutta vielä tarvitaan lisätoimia, jotta tavoitteet saadaan maaliin.

Toinen uhkakuva on raaka-aineiden riittävyys. Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n apulaistutkimusprofessorin Simon Michauxin tekemä tutkimus osoittaa, että maailma tarvitsee lähes 2800 miljoonaa tonnia litiumioniakkuja fossiilisista polttoaineista luopumiseen. Nykyisissä tiedossa olevissa globaaleissa mineraalivaroissa ei ole riittävästi litiumia, kobolttia tai nikkeliä edes yhteen akkusukupolveen, jotta tämä onnistuisi. Kansainvälinen energiajärjestön IEA:n selvitys antaa myös haastavan kuvan harvinaisten maametallien riittävyydestä ja omavaraisuudesta. Myös tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan suoraviivaista poliittista toimintaa. Uuden kaivoksen aloittaminen kestää monessa tapauksessa yli 20 vuotta. Raaka-aineiden niukkuus näkyy niiden hinnoittelussa. Litiumin hinta on noussut vahvasti. Kuuluisa raaka-aine markkinoiden sanonta on, että paras lääke korkeille hinnoille ovat korkeat hinnat itse. Korkeat hinnat pakottavat etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vastuullinen sijoittaminen tukee innovaatioita

Innovaatiot tulevat olemaan voima, jonka avulla edellä mainitut ongelmat ratkaistaan. Lähes päivittäin tulee uutisia, joissa kerrotaan uusista akkumateriaaleista, tehokkaammista aurinkokennoista tai sähkömoottoreista, jotka eivät tarvitse harvinaisia maametalleja.

Tänä vuonna Säästöpankki täytti 200 vuotta. Ekonomisti William Nordhaussin laskelmien mukaan 200 vuotta sitten tarvittiin kuusi työtuntia, jotta saatiin hyvää valaistusta tunniksi. Tänään, vaikka sähkön hinta on noussut merkittävästi, kyseinen valomäärä LED-lampun tuottamana maksaa noin puoli senttiä. Valaistuksen merkittävä reaalinen halpeneminen on pitkälti innovaatioiden ansiota, mutta se on itsessään myös ruokkinut innovaatioita, koska se on myös mahdollistanut ihmisten opiskelun vapaa-ajalla. Aikaisemmin vaihtoehtoinen kustannus hyvän valaistuksen saamiseksi oli liian suuri. Valaistuksen lyhyt historia tukee ajatusta, että sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin, jotka panostavat tuotekehitykseen, tulemme jatkossakin kasvattamaan hyvinvointia.

 

Anders Pelli

Anders Pelli toimii osakesalkunhoitajana Säästöpankissa. Säästöpankin Varainhoidossa Pelli kehittää Säästöpankki Ympäristö -rahastoa ja hoitaa myös Säästöpankki Amerikka -rahastoa. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä. Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista