Säästöpankkien Keskuspankin luottoluokitusta uudelleen arvioitiin (2.12.2015)

Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Rating Services (S&P) uudelleen arvioi Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen. Aiempi arvio luokasta 'A-' (negatiiviset näkymät) muutettiin luokkaan 'BBB+' (vakaat näkymät). Lyhytaikainen luottoluokitus pysyi samalla tasolla ('A-2'). Keskuspankki toimii Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitoksena.

Luottoluokituslaitos S&P:n edellinen arvio oli huhtikuulta 2015.

S&P tuo esille raportissaan, että Euroopan unionin elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmän (BRRD) voimaantulo ensi vuoden alusta vähentää ennakoitavuutta valtion tukeen systeemisesti tärkeille pankeille Euroopassa. Siksi S&P on uudelleen luokitellut valtion tuen epävarmaksi ("uncertain") ja poistaa valtion tuen luokitusta parantavana lisätekijänä kaikkien arvioitavien eurooppalaispankkien osalta, joiden kotivaltiot implementoivat BRRD:n lainsäädäntöönsä. Ensi vuoden alusta Suomi on mukana BRRD:ssä ja samalla Säästöpankkien Keskuspankilta, kuten muiltakin suomalaisilta reitatuilta pankeilta, poistuu tämä luokitusta mahdollisesti parantunut lisätekijä.

Raportista käy myös ilmi, että Suomen valtion heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta S&P:n positiiviset odotukset Säästöpankkiryhmän tuloksentekokyvystä ja strategian toimivuudesta nostavat Säästöpankkien Keskuspankin luottoluokituksen näkymät vakaiksi.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista