Säästöpankkien Keskuspankki sai A-investointitason luottoluokituksen Standard & Poor’s:lta

Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Rating Services (S&P) myönsi 7.4.2015 Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:lle pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluokituksen 'A-' ja lyhytaikaisen investointitason luottoluokituksen 'A-2'. Näkymät ovat negatiiviset. Keskuspankki toimii Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitoksena.

Annettu luokitus heijastelee S&P:n käyttämien kriteerien mukaan tehtyä arviota, jossa arvioitiin muun muassa Säästöpankkiryhmän liiketoiminta-asemaa, taloudellista suoriutumista, pääoma- ja likviditeettipuskureita, riskiprofiilia sekä varainhankintaa.

S&P:n antama negatiivinen näkymä johtuu Suomen kansantalouden tilasta ja sen mahdollisista vaikutuksista suomalaisiin pankkeihin. Myös EU-tasoisen sääntelyn jalkauttaminen on vielä kesken muun muassa pankkiunionin ja sijoittajavastuun toteuttamisen osalta, mikä heijastuu S&P:n näkymässä.

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri pitää luottoluokitusta vuodenvaihteessa aloittaneelle uudelle Säästöpankkiryhmälle ja Säästöpankkien Keskuspankille merkittävänä virstanpylväänä:

- Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme hyvän kansainvälisen investointitason luottoluokituksen. Se tukee näkemystämme, että Säästöpankkiryhmä on vahva ja erinomainen vaihtoehto niin kotimaisille kuin kansainvälisille pääomamarkkinasijoittajille. Luottoluokitus ei ole ainoastaan tärkeä laadun tae, se myös parantaa asemaamme velkapääomamarkkinoilla ja auttaa siten hajauttamaan velkarahoituslähteitämme. Käynnistämmekin suunnitelmiemme mukaan keväällä vakuudettoman jälleenrahoitusohjelmamme.

Kämäri muistuttaa, että Säästöpankkiryhmän tavoitteena on luoda suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille vahva, asiakasta lähellä oleva ja asiakkaastaan kiinnostunut vaihtoehto pankkiasiointiin.

- Olemme rakentaneet systemaattisesti viime vuosien aikana asiakkaillemme kilpailukykyistä pankkiryhmää ja osana tätä on kansainvälisen luottoluokituksen saaminen. Olen erittäin tyytyväinen Säästöpankkiryhmän etenemiseen.

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja on yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:in jäsen. Säästöpankkiryhmän Keskuspankin rooli on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja varainhankinta. Se hankkii varoja ja operoi ryhmän puolesta rahamarkkina- ja pääomamarkkinoilla ja hoitaa maksujen selvityksen. Keskuspankki huolehtii myös ryhmän sisäisestä likviditeetin tasauksesta.

Lue lisää Säästöpankkiryhmästä www.saastopankki.fi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pasi Kämäri
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358500688222

www.saastopankki.fi/saastopankkiryhmä

Säästöpankkiryhmän 27.2.2015 julkaiseman taloudellisen informaation perusteella ryhmän tulos ennen veroja oli 63,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 46,6 miljoonaa euroa vuonna 2014. Ryhmän tase oli vuoden lopussa 8,4 miljardia euroa. Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne on vahva: vakavaraisuussuhde oli 18,64 % prosenttia ja ydinvakavaraisuussuhde oli 16,88 %. Säästöpankkien yhteenliittymä ja uusi Säästöpankkiryhmä aloitti toimintansa 31.12.2014. 

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista