Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj: Säästöpankkiryhmään kuuluva Säästöpankkikeskus suunnittelee toimintansa uudelleenorganisoimista

Säästöpankin brändikuva

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Pörssitiedote
11.5.2022 klo 9.30

Säästöpankkikeskus käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat Säästöpankkiliitto osk:n, Säästöpankkipalvelut Oy:n, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n, Sp-Rahastoyhtiö Oy:n sekä Sp-Henkivakuutusyhtiö Oy:n henkilökuntaa. Muutosneuvottelun piirissä on noin 470 henkilöä.

Suunniteltujen toimenpiteiden on toteutuessaan arvioitu johtavan enintään 45 toimen lakkaamiseen. Lisäksi osa tehtävistä voi muuttua olennaisesti. Mahdollisia henkilöstövähennyksiä pyritään rajoittamaan sijoittamalla työntekijöitä uusiin tehtäviin ja rooleihin. Lopullinen henkilöstövaikutus varmistuu neuvottelujen jälkeen.

Säästöpankkiryhmä

 

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, toimitusjohtaja Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista