Säästöpankkiryhmä investoi yli 100 miljoonaa euroa digitalisaatioon seuraavan viiden vuoden aikana

Säästöpankkiryhmä käynnistää tänä syksynä mittavan liiketoimintakehityshankkeen, joka sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista. Hanke mahdollistaa henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun saumattoman yhdistämisen, mikä näkyy yhä sujuvampana ja helpompana asiointina niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin arjessa.

Säästöpankin rahapuu

Asiakaskäyttäytymisen ja -odotusten muuttuessa tarve digitaaliseen asiointiin lisääntyy. Säästöpankkiryhmä käynnistää kehityshankkeen tarjotakseen tulevaisuudessa yhä sujuvampaa, läpinäkyvämpää ja nopeampaa asiointia. Digitalisaatioon investoiminen mahdollistaa nopeamman kyvyn reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja asiakas voi entistä joustavammin valita itselleen sopivat asiointitavat.

”Käynnistämme yrityksemme yli 200-vuotisen historiamme suurimman investoinnin, joka mahdollistaa nopeamman kyvyn reagoida asiakastarpeiden muuttumiseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä IT-hanke, vaan kaikkien Säästöpankkiryhmän pankkien yhteinen liiketoimintauudistus, jonka lopputuloksena arki on sujuvampaa niin asiakkaille kuin työntekijöillemme. Ihmistä ja asiakasta emme unohda, päinvastoin, hyödynnämme järjestelmiämme entistä paremmin taustatyössä ja aikaa jää tärkeimmälle, eli asiakkaidemme kohtaamiseen”, toteaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Karri Alameri.

Yhdessä kohti tulevaisuuden Säästöpankkia

Suuren kokoluokan kehityshanke toteutetaan yhteistyössä useiden toimittajien kanssa, joiden avulla Säästöpankkiryhmä uudistaa muun muassa lainaamisen järjestelmänsä, rakentaa asiakkuudenhallinnan uuden järjestelmän sekä yhtenäistää näihin liittyviä prosesseja. Säästöpankkiryhmä on solminut yhteistyösopimukset muun muassa Tietoevryn, Microsoftin, Samlinkin sekä twodayn kanssa. Nyt allekirjoitetut sopimukset käynnistävät noin viisi vuotta kestävän uudistushankkeen.

Tietoevry toimittaa ja toteuttaa lainaamisen järjestelmän. Asiakkuudenhallintajärjestelmän teknologia on Microsoft Dynamics 365 ja toteuttaja twoday. Samlink integroi järjestelmät nyky-ympäristöön sekä vastaa jatkuvien palveluiden tuottamisesta Azure-pilviympäristössä yhteistyössä Solitan kanssa. Järjestelmien ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kumppaneiden tuoman uuden osaamisen lisäksi Säästöpankkiryhmä rekrytoi lisää osaajia vahvistaakseen muun muassa tekoälyyn, datan hyödyntämiseen ja pilvipalveluihin sekä asiakkuudenhallintaan ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamistaan. Tämä ilahduttaa myös Säästöpankkiliiton toimitusjohtajaa:

“Olemme iloisia, että saamme hankkeen myötä joukkoomme lisää digitalisaation huippuosaajia. Tämä vahvistaa asiantuntijaorganisaatiotamme entisestään”, kertoo Karri Alameri.

Lisätiedot:

Karri Alameri,
Toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto
karri.alameri@saastopankki.fi
+358 45 656 5250

Tero Kangas,
Toimitusjohtaja , Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj 
tero.kangas@saastopankki.fi 
+358 50 420 1022 

 

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja. 

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista