Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on julkistanut vuoden 2015 tilinpäätöksen

"Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta laajentui suunnitelmien mukaisesti toimintavuoden aikana. Säästöpankkiryhmän strategian tukemiseksi jälleenrahoituspalveluita on laajennettu merkittävästi. Jälleenrahoituksen kasvun mahdollistivat Standard & Poor's Rating Services:n myöntämä kansainvälinen luottoluokitus huhtikuussa sekä samaan aikaan valmistunut Dublinin pörssiin listattu ensimmäinen Euro Medium Term Note –ohjelma (EMTN).

Toimintavuoden aikana liiketoiminta laajeni edelleen Säästöpankkien Keskuspankin aloittaessa maksukorttien liikkeellelaskupalvelut ja ostaessa Säästöpankkiryhmän korttiluottokannan Nets Oy:ltä.

Liiketoiminnan laajentuminen sekä markkinoiden alhainen korkotaso rasittivat tulosta edelleen ja tilikauden tulokseksi muodostui 339 tuhatta euroa. Tase yli kaksinkertaistui ja toimintavuoden lopussa taseen loppusumma oli 1.548 miljoonaa euroa."

Mervi Hammarberg, CFO

 

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 verkkojulkaisuna.

Lisätietoja:

CFO Mervi Hammarberg

Puh. +358 50 341 1196

mervi.hammarberg@saastopankki.fi

Julkaistu
Tyyppi
Pörssitiedote
Julkaisija

Ajankohtaista